sondering


Eigenschappen

Voorkeurslabelsondering
AfkortingSDG
DefinitieEen middel om op gestandaardiseerde wijze de indringingsweerstand van een conusvormig lichaam (de conus) te bepalen als maat voor de consistentie of vastheid van de grondslag.
Synoniemsonderingen, sonderen, diepsondering
Toelichting op definitieSonderen, het uitvoeren van een sondering, als begrip uit de grondmechanica is het bepalen van het draagvermogen van de grond door een staaf met kegelvormige punt met een tophoek van 60°, de sondeerconus, in de grond te drukken en daarbij de mechanische weerstand van de grond te meten.

Bij de meeste sonderingen wordt tevens de kleef gemeten. Naast sonderingen voor funderingsadvies en civiele techniek zijn sonderingen ook bruikbaar voor milieukundig bodemonderzoek. Zo zijn conussen ontwikkeld waarmee bijvoorbeeld de redox-potentiaal, de geleidbaarheid en temperatuur van de grond en het grondwater gemeten kunnen worden. Ook zijn er milieusonderingen die online de verontreinigingen kunnen meten. De combinatie van deze gegevens geeft een beeld van de bodemopbouw (nodig voor funderingen) en een indicatie voor mogelijke bodemverontreiniging.

Sonderingen worden uitgevoerd door een sondeerwagen, doorgaans een zware 6x6 vrachtwagen of een voertuig op rupsbanden. In de sondeerwagen of op het voertuig op rupsbanden bevindt zich een hydraulische pers welke de sondeerstaven de grond in drukt. Het gewicht van de sondeerwagen of het voertuig op rupsbanden levert hierbij de reactiekracht en de oliedruk in de hydraulische pers is een maat voor de conusweerstand. Er bestaan thans ook moderne elektronische uitvoeringen die de conusweerstand en de kleef ter plekke (in de grond) kunnen bepalen. Er bestaan ook piëzoconussen, waarmee de waterspanning rond de conus gemeten kan worden. Als de waterspanning opgemeten wordt, dan kunnen slecht doorlatende lagen gedetecteerd worden.
Voorbeeldhttps://www.sondeerbedrijf.nl/
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-176b73b3-e236-44ff-995c-d6759d002d0d, https://nl.wikipedia.org/wiki/Sondering_(grondmechanica)
Bijna overeenkomsthttps://www.bg-engineering.be/diepsondering_mechanisch.htm
Afbeelding vansondeerwagen

Een sondeerwagen van Hoogveld naast een primaire watergang.

sondering

sonderingsvoertuig
Sondering maken, werk in uitvoering.

250px-Sondeerstaat.jpg
Een sondeerstaat met links de wrijving en kleef, rechts het wrijvingsgetal. Het gaat de eerste vijf meter wellicht om een normaal geconsolideerd dichtgepakt zand.
diepsondering-electrisch1.gif

Sondeerconus.
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
sonderingBreder
sonderingBron van
sonderingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg