kade


Eigenschappen

Voorkeurslabelkade
DefinitieEen kleine dijk.
Synoniemkades
Toelichting op definitieLagere dijk die in het binnenland wordt aangetroffen. Zij heeft een lichtere constructie dan een echte dijk en dient om te verhinderen dat laaggelegen polders door binnenwateren worden overstroomd. (bron: Aquo)


Lage smalle aarden dijk, nagenoeg zonder bovenvlak. Deze dient als oeverdam, waterkering of als hooggelegen object in het terrein, dat water tot een bepaald niveau kan keren en daarboven als overlaat gaat werken. (bron: CBNL)

De benaming gebruikt voor een grondlichaam dat permanent belast wordt door een water met een relatief vast peil.

De hoogte van een kade boven de waterspiegel wordt onder meer bepaald door de behoefte kleine (lage kade) of grote (hoge kade) schepen af te meren (dan ook wel aanlegkade of kademuur genoemd). De functie als waterkering bij bijvoorbeeld eb en vloed en de hoogte van het maaiveld, zijn ook bepalend voor de hoogte van een kade. (bron: Wikipedia)

Lage smalle aarden dijk tot waterkering, landscheiding, en dergelijke. (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-a881c725-148e-4779-b652-46c133cea00c
Bijna overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Kade
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kadeBreder
kadeBron van
kadeLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
boezemkade (Begrip)Brederkade
kadeversterking (Begrip)Brederkade
kwelkade (Begrip)Brederkade
zomerkade (Begrip)Brederkade
kademuur (Begrip)Deel vankade
kademuur (Begrip)Deel vankade
veendijk (Begrip)Gerelateerdkade
Rdf.jpg