kade

Eigenschappen

VoorkeurslabelkadeEen kleine dijk.
DefinitieEen kleine dijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water..
SynoniemkadesEen kleine dijk.
Toelichting op definitieLage smalle aarden dijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water., nagenoeg zonder bovenvlak. Deze dient als oeverdam, waterkering of als hooggelegen object in het terreinDoor een type landgebruik gekarakteriseerd zichtbaar begrensd stuk grond, niet zijnde weg, spoorbaan of water., dat water tot een bepaald niveau kan keren en daarboven als overlaatEen verlaagd stuk in een bandijk, waterkering of andere constructie dienende tot waterafvoer en ter voorkoming of beperking van waterbezwaar elders. gaat werkenDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend..

Lagere dijk die in het binnenland wordt aangetroffen. Zij heeft een lichtere constructieWat door construeren ontstaan is. dan een echte dijk en dient om te verhinderen dat laaggelegen poldersEen gebied, dat door een waterkering beschermd is tegen water van buiten en waarbinnen het peil beheerst kan worden. door binnenwaterenWater wat zich binnen de kustlijnen bevindt. worden overstroomd.

Een kadeEen kleine dijk. of kaai is een beschoeide of gemetselde oeverstrook. Oeverstroken worden meestal wal genoemd. Kenmerkend voor een kadeEen kleine dijk. is dat in extra faciliteitenIets nuttigs waarvan je gebruik kunt maken. voor het aanleggenWerksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting). van schepenElk vaartuig met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer over water. is voorzien, zoals een verhard loopoppervlak (hout, steenHarde stof met een minerale samenstelling., betonBouwmateriaal, bestaande uit een zeer hard mengsel van kalk of cement met zand, grind of steenstukken en water) boven op de wal, en bolders om schepenElk vaartuig met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer over water. aan te lijnen. Ook wordt de benaming kadeEen kleine dijk. gebruikt voor een grondlichaamEen dijk van zand en/of klei dat beschermd moet worden tegen de inwerking van de waterbeweging. dat permanent belast wordt door een water met een relatief vast peilPeilgebied waar in de verschillende seizoenen een zelfde peil wordt nagestreefd..

De hoogte van een kadeEen kleine dijk. boven de waterspiegelHet grensvlak tussen water en lucht. wordt onder meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. bepaald door de behoefte kleine (lage kadeEen kleine dijk.) of grote (hoge kadeEen kleine dijk.) schepenElk vaartuig met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer over water. af te merenEen massa stilstaand landoppervlaktewater. (dan ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. aanlegkade of kademuurEen walbescherming, opgebouwd uit een muur van gemetselde stenen of gestort beton. genoemd). De functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. als waterkering bij bijvoorbeeld ebDe toestand van laagwater. en vloedDe toestand waarin de vloedstroom overheerst. en de hoogte van het maaiveldHoogteligging van het grondoppervlak in een gebied, met uitzondering van taluds en bermen of andere (kunstmatige) verhogingen dan wel verlagingen, zijn ook bepalend voor de hoogte van een kadeEen kleine dijk..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=25996&type=term
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Kade
Afbeelding vanKade (Hoge & Lage der Aa te Groningen)
KadeEen kleine dijk. (Hoge & Lage der Aa te Groningen
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
kadeEen kleine dijk.Breder
  • afmeerconstructie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
kadeEen kleine dijk.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
kademuur (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederkadeEen kleine dijk.
Rdf.jpg