kade

Eigenschappen

Voorkeurslabelkade
DefinitieEen kleine dijk.
Synoniemkades
Toelichting op definitieLage smalle aarden dijk, nagenoeg zonder bovenvlak. Deze dient als oeverdam, waterkering of als hooggelegen object in het terrein, dat water tot een bepaald niveau kan keren en daarboven als overlaat gaat werken.

Lagere dijk die in het binnenland wordt aangetroffen. Zij heeft een lichtere constructie dan een echte dijk en dient om te verhinderen dat laaggelegen polders door binnenwateren worden overstroomd.

Een kade of kaai is een beschoeide of gemetselde oeverstrook. Oeverstroken worden meestal wal genoemd. Kenmerkend voor een kade is dat in extra faciliteiten voor het aanleggen van schepen is voorzien, zoals een verhard loopoppervlak (hout, steen, beton) boven op de wal, en bolders om schepen aan te lijnen. Ook wordt de benaming kade gebruikt voor een grondlichaam dat permanent belast wordt door een water met een relatief vast peil.

De hoogte van een kade boven de waterspiegel wordt onder meer bepaald door de behoefte kleine (lage kade) of grote (hoge kade) schepen af te meren (dan ook wel aanlegkade of kademuur genoemd). De functie als waterkering bij bijvoorbeeld eb en vloed en de hoogte van het maaiveld, zijn ook bepalend voor de hoogte van een kade.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-a881c725-148e-4779-b652-46c133cea00c
Bijna overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Kade
Afbeelding vanKade (Hoge & Lage der Aa te Groningen)
Kade (Hoge & Lage der Aa te Groningen
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kadeBreder
kadeBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
kwelkade (Begrip)Brederkade
kademuur (Begrip)Deel vankade
Rdf.jpg