Basisregistratie Ondergrond


Eigenschappen

VoorkeurslabelBasisregistratie Ondergrond
AfkortingBRO
DefinitieDe Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond.
Synoniembasisregistratie ondergrond
Toelichting op definitieDe Basisregistratie Ondergrond, afgekort BRO, is de Nederlandse basisregistratie voor gegevens over de ondiepe en diepe ondergrond in Nederland.

De basisregistratie wordt geregeld in de Wet basisregistratie ondergrond. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering berust bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

In de komende jaren wordt de BRO stapsgewijs voltooid. Per stap bevat de BRO steeds meer gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. Deze worden geordend op basis van zogeheten ‘registratieobjecten’. In totaal gaat het om ca. 26 registratieobjecten. De inhoud is voor een deel vastgesteld en voor een deel nog bespreekbaar. Voorbeelden van registratieobjecten zijn de grondwatermonitoringsput of het geotechnisch sondeeronderzoek. Deze registratieobjecten zijn verdeeld over zes domeinen:

Grondwatermonitoring Grondwatergebruik Mijnbouwwet Bodem- en grondonderzoek Bodemkwaliteit

Modellen
Voorbeeldhttps://basisregistratieondergrond.nl
Exacte overeenkomsthttps://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/basisregistraties-en-afsprakenstelsels/inhoud-basisregistraties/bro/
Bijna overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Basisregistratie_Ondergrond, https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/Faciliteiten-Producten/Bodemkundig-Informatie-Systeem-BIS-Nederland.htm, https://www.dinoloket.nl
Afbeelding vanMijlpalenplanning_Overzicht-Tranches-Bodem-wandonderzoek-uitgewerkt-1024x585.png


home_afb_meten_in_een_put.jpg
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Basisregistratie OndergrondBreder
Basisregistratie OndergrondBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Landelijk Grondwater Register (Begrip)GerelateerdBasisregistratie Ondergrond
basis (Begrip)GerelateerdBasisregistratie Ondergrond
bodemfysische-eenhedenkaart (Begrip)GerelateerdBasisregistratie Ondergrond
bodemkaart (Begrip)GerelateerdBasisregistratie Ondergrond
eigenschappen ondergrond model (Begrip)GerelateerdBasisregistratie Ondergrond
geomorfologie (Begrip)GerelateerdBasisregistratie Ondergrond
geotechniek (Begrip)GerelateerdBasisregistratie Ondergrond
grensvlak (Begrip)GerelateerdBasisregistratie Ondergrond
horizont (Begrip)GerelateerdBasisregistratie Ondergrond
Rdf.jpg