bodemkaart

Eigenschappen

Voorkeurslabelbodemkaart
DefinitieKaart waarop de samenstelling van de bodem is weergegeven.
Synoniembodemkaarten
Toelichting op definitieDe Bodemkaart is een digitale vectorkaart en beschrijft de bodem van Nederland tot een diepte van 1,20 meter op een schaal van 1:50.000. In dit model wordt informatie gegeven over de ruimtelijke verbreiding van bodemtypen en de belangrijkste kenmerken van het bodemprofiel.


De Bodemkaart bevat gegevens over de aard en samenstelling van de bovengrond (tot 0,4 meter onder maaiveld) en de ondergrond (0,4 tot 1,2 meter onder maaiveld) met een verdere onderverdeling naar bodemvorming, veensoort, afwijkende lagen in het profiel en aanwezigheid van kalk.

Een bodemkaart is een kaart die informatie geeft over eigenschappen van de bodem. Op basis van een bodemkaart kan men de geschiktheid van de bodem voor verschillende functies vaststellen. Het maken van bodemkaarten, bodemkartering is een onderdeel van het vakgebied van de bodemkartering en de bodemgeografie, waarbij de bodem van een bepaald gebied in kaart wordt gebracht.
Voorbeeldhttps://geodata.nationaalgeoregister.nl/bodemkaart50000/wms?request=getCapabilities
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-8cf3ac9e-c501-4f62-9735-6efcbe42bc23, https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/registratieobjecten/modellen/bodemkaart-nederland/
Bijna overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemkaart
Afbeelding vanBodemkaart beheergebied waterschap hunze en Aa's
Bodemkaart (2002), beheergebied waterschap Hunze en Aa's.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bodemkaartBreder
bodemkaartBron van
bodemkaartGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
grondwatertrap (Begrip)Gerelateerdbodemkaart
Rdf.jpg