bodemkwaliteit


Eigenschappen

Voorkeurslabelbodemkwaliteit
DefinitieDe bodemkwaliteit geeft de capaciteit van een bodem aan om onder wisselende omstandigheden te functioneren als het gaat om het op peil houden van de kringloop van voedingsstoffen en van de biodiversiteit, en het voorzien van steun aan planten of andere structuren. Ze is omgekeerd evenredig aan bodemverontreiniging.
Toelichting op definitieEen bodem van goede kwaliteit vormt een gezond onderdeel van een ecosysteem dat verschillende diensten aan mensen kan leveren (ecosysteemdiensten). In de (bijlagen van de) regeling bodemkwaliteit worden normen voor de kwaliteit van de bodem gegeven. In tegenstelling tot luchtkwaliteit betreft het hier geen europese maar nationale normen.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemkwaliteit

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bodemkwaliteitBreder
bodemkwaliteitBron van
bodemkwaliteitGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bodemkwaliteitskaart (Begrip)Brederbodemkwaliteit
Nazca bodeminformatiesysteem (Begrip)Gerelateerdbodemkwaliteit
Rdf.jpg