bodemfysische-eenhedenkaart


Eigenschappen

Voorkeurslabelbodemfysische-eenhedenkaart
DefinitieBOFEK is een GIS-bestand met daarin de ruimtelijke verbreiding van bodemfysische eenheden. Dit zijn gebieden met een overeenkomstige bodemopbouw en een overeenkomstig hydrologisch gedrag op basis van acht fysische kengetallen.
Synoniembodemfysische eenhedenkaart, bodemfysische-eenhedenkaarten, bodemfysische eenhedenkaarten, BOFEK, BOFEK2020
Toelichting op definitieEr worden 79 verschillende eenheden onderscheiden. Aan een bodemfysische eenheid is een geschematiseerd standaard bodemprofiel gekoppeld en aan de afzonderlijke lagen in het bodemprofiel kunnen aan de hand van de Staringreeks (versie 2018) belangrijke bodemfysische karakteristieken worden toegevoegd. Alle 368 standaardprofielen zijn toegedeeld aan één van deze 79 BOFEK2020-eenheden; hiervoor is een vertaaltabel beschikbaar. De indeling is afgeleid van de 1:50 000 Bodemkaart van Nederland versie 2020. (bron: WUR)
Voorbeeldhttps://www.wur.nl/nl/show/bofek-2020-gis-1.htm
Exacte overeenkomsthttps://www.wur.nl/nl/show/bodemfysische-eenhedenkaart-bofek2020.htm
Afbeelding URL91ff32fd-30c8-450c-b42d-19d91f50bbd5_BOFEK2020_V_1_0_600dpi_8c953eae_670x947.png
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bodemfysische-eenhedenkaartBreder
bodemfysische-eenhedenkaartBron van
bodemfysische-eenhedenkaartDeel van
bodemfysische-eenhedenkaartGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg