kaart


Eigenschappen

Voorkeurslabelkaart
DefinitieGeografische verbeelding van de werkelijkheid.
Synoniemkaarten, map, maps
Toelichting op definitie(bron: Aquo)


Een kaart is een gemodelleerde weergave van het aardoppervlak (land en water). Traditioneel zijn kaarten statisch, maar in toenemende mate zijn ze een digitaal systeem, waarbij bijvoorbeeld inzoomen niet alleen maar vergroten betekent, maar ook meer details weergeven, en waarbij vaak ook keuzes mogelijk zijn van welke informatie wordt weergegeven op de kaart (selectie van kaartlagen).

Een kaart is meestal een geografische weergave, soms schematisch. Een uitgebreid wegennetwerk, zoals van een heel land, wordt in zijn geheel, in een bruikbare kaartschaal, weergegeven op een (grote) (land)kaart. Een deel van zo'n kaart wordt formeel blad genoemd, in de volksmond ook vaak kaart. Zijn de bladen in een boek gebundeld, dan heet dat een atlas. Waterkaarten verschillen van landkaarten door de nadruk te leggen op waterwegen.

Nauwkeurige en betrouwbare (cartografische) landkaarten en waterkaarten, gebaseerd op luchtfoto's en GPS-volgsystemen worden onder andere in navigatiesystemen gebruikt. Via GIS -applicaties kan dynamisch op geo-informatie (nodig voor digitale kaarten) worden ingezoomd.

De kaartschaal kan worden weergegeven in een verhouding zoals 1:25.000. Als gevolg van in- of uitzoomen op een digitale kaart verandert deze waarde, die op het beeldscherm kan worden getoond. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-798c1ccc-12f4-44ee-bf51-cd1a3eeb8326, https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaart_(cartografie), http://www.rws.nl/abdl#DEF-9083
Afbeelding vanBodemkaart beheergebied waterschap hunze en Aa's

Bodemkaart (2002), beheergebied waterschap Hunze en Aa's.

375px-Topografische_kaart_Hoogeveen_1910.jpg

Topografische kaart, Hoogeveen, 1914.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kaartBreder
kaartBron van
kaartGerelateerd
kaartLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
basiskaart overstromingsrisico (Begrip)Brederkaart
bathymetrische kaart (Begrip)Brederkaart
bodemfysische-eenhedenkaart (Begrip)Brederkaart
bodemkaart (Begrip)Brederkaart
topografische kaart (Begrip)Brederkaart
zeekaart (Begrip)Brederkaart
isohypse (Begrip)Deel vankaart
kaarteenheid (Begrip)Deel vankaart
kaartlegenda (Begrip)Deel vankaart
kaartprojectie (Begrip)Deel vankaart
topografie (Begrip)Deel vankaart
kaartschaal (Begrip)Gerelateerdkaart
Rdf.jpg