geografische informatie


Eigenschappen

Voorkeurslabelgeografische informatie
DefinitieInformatie met een directe of indirecte referentie naar een plaats ten opzichte van de aarde
Synoniemgeo-informatie, geoinformatie, Geo-informatie, GIS-data
Toelichting op definitieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. Vaak wordt geo-informatie en geo-data als synoniem beschouwd. Data en informatie is echter fundamenteel iets anders. (bron: ArchiXL/ NEN-EN-ISO 19112:2005)


Geheel van informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. (bron: Nederlandse Overheid Referentie Architectuur)

Geo-informatie is de term voor informatie met een ruimtelijke component (locatie). 'Geo' is hierin de afkorting van geografische (ruimtelijke). De term geografische informatie wordt vrijwel nooit voluit geschreven. Bij alle ruimtelijke wetenschappen en in alle GIS-systemen speelt geo-informatie een prominente rol. Geo-informatie is de bron van alle digitale kaarten.

Terminologie CAD-data: Men spreekt in de literatuur soms expliciet over geo-data indien het om de ongeanalyseerde, 'naakte' gegevens zelf gaat en men spreekt soms over geo-informatie als men feitelijke bewerkte of geïnterpreteerde gegevens bedoelt. In de praktijk wordt deze tweedeling niet altijd zuiver gehouden. Uit de context moet men dan opmaken of men met geo-informatie de data of de informatie bedoelt.

GIS-data: Men spreekt over GIS-data - in tegenstelling tot CAD-data - wanneer men niet 'zomaar' geo-data, maar intelligente, objectgerichte, aan attributen te koppelen data bedoelt, met een correcte beschreven geometrie. Strikt genomen vallen zowel CAD-data als geo-data en GIS-data onder geo-informatie.

Geo-informatie: Dit is de brede term zowel CAD- (computer-aided design) als GIS-data vallen onder geo-informatie.

Wanneer het van belang is om aan te geven waar de GIS-data opgeslagen moeten worden kan men GIS-data opsplitsen in geometrische data en geothematische data.

Geometrische data zijn GIS-data met voornamelijk geometrische attributen. Dus men onderstreept het deel van de geo-informatie dat de locatiecomponent beschrijft, dus hoe de geometrische kenmerken op de (geo)database als punten, lijnen of vlakken zijn opgeslagen; in rasters of in vectoren, arcs, nodes en de daarbij behorende geo-tabellen en attributen. Deze attributen dienen vooral niet op een conventionele database, maar in een geo-database of als een specifiek geo-bestand te worden opgeslagen omwille van performance bij netwerkanalyses, geografische analyses en visualisatie.

Geothematische data is GIS-data met voornamelijk thematische attributen.

Met de komst van geo-databases en steeds snellere performance van systemen is deze tweedeling alleen nog nuttig om beheersmatige redenen van het bijhouden van de thematische attributen enerzijds, en de geometrische attributen anderzijds. Een veel gestelde ervaringsregel is dat 80% van alle informatie een ruimtelijke component heeft. Dat betekent dat deze informatie, van regelgeving tot bodemgeschiktheid en van subsidies tot percentages allochtonen in een wijk, te koppelen is aan een locatie. Bijvoorbeeld een adres, een wijk, een gemeente of een plek langs een weg. Dergelijke voorbeelden noemen we een ruimtelijke component. Vertaald naar een locatie kan dit daadwerkelijk op een kaart, met een GIS of een navigatiesysteem in beeld worden gebracht. De informatie die gekoppeld wordt met een dergelijke ruimtelijke component is zelf géén geo-informatie.

Wanneer informatie gekoppeld kan worden met een locatie (lees: met geo-informatie) zijn deze gegevens ruimtelijk te analyseren. Daarnaast zijn zij dankzij de koppeling op basis van locatie te combineren met andere gegevens zónder (administratieve) entiteit-relaties. Ook is die informatie dan in beeld te brengen met een kaart. Dat betekent vaak een meerwaarde, omdat clustering en (causale) geografische relaties zonder locatie/kaart vrijwel niet opgemerkt zouden kunnen worden; zie onder GIS.

De opkomst van Google Maps, Google Earth, Navigatie Systemen en (internet) GIS-applicaties was zonder geo-informatie niet mogelijk geweest. Andersom geldt dat zonder de groei van die systemen de geo-informatie wellicht minder vaak werd gebruikt en minder nauwkeurig zou zijn.
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal
Exacte overeenkomsthttp://definities.geostandaarden.nl/nen3610/id/begrip/GeoInformatie, https://nl.wikipedia.org/wiki/Geo-informatie, http://www.rws.nl/abdl#DEF-5144, https://www.aquo.nl/index.php/Id-c8ab7088-13ec-4662-b0f4-c97941fe3de4, https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Geo-informatie
Bijna overeenkomsthttps://www.uvw.nl/thema/informatiemanagement-2/geo-informatie/
Afbeelding vanGvSIG_-_Geographic_Information_System.jpg


Geo-info-voorziening.PNG

Geo-informatie
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
geografische informatieBreder
geografische informatieBron van
geografische informatieGerelateerd
geografische informatieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Infrastructure for Spatial Information in the European Community (Begrip)Bredergeografische informatie
geografisch informatiesysteem (Begrip)Bredergeografische informatie
Geography Markup Language (Begrip)Gerelateerdgeografische informatie
Geonovum (Begrip)Gerelateerdgeografische informatie
Global Navigation Satellite System (Begrip)Gerelateerdgeografische informatie
WebGIS Publisher (Begrip)Gerelateerdgeografische informatie
cartografie (Begrip)Gerelateerdgeografische informatie
fotogrammetrie (Begrip)Gerelateerdgeografische informatie
geo-object (Begrip)Gerelateerdgeografische informatie
geo-standaarden (Begrip)Gerelateerdgeografische informatie
middelen (Begrip)Gerelateerdgeografische informatie
webservice (Begrip)Gerelateerdgeografische informatie
Rdf.jpg