digitale overheid begrippen

Eigenschappen

Voorkeurslabeldigitale overheid begrippen
DefinitieBegrippen die in digitaleoverheid.nl gedefinieerd zijn. https://www.digitaleoverheid.nl is een website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en wordt geactualiseerd en beheerd door ICTU.
Bronhttps://www.digitaleoverheid.nl

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Link naar collectie : digitale overheid begrippen

Andere informatiebronnen

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Basisregistratie Grootschalige Topografie (Begrip)Bron vandigitale overheid begrippen
Basisregistratie Handelsregister (Begrip)Bron vandigitale overheid begrippen
Basisregistratie Kadaster (Begrip)Bron vandigitale overheid begrippen
Basisregistratie Ondergrond (Begrip)Bron vandigitale overheid begrippen
Basisregistratie Personen (Begrip)Bron vandigitale overheid begrippen
Basisregistratie Topografie (Begrip)Bron vandigitale overheid begrippen
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Begrip)Bron vandigitale overheid begrippen
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Begrip)Bron vandigitale overheid begrippen
Platform Open Overheidsinformatie (Begrip)Bron vandigitale overheid begrippen
TOPraster (Begrip)Bron vandigitale overheid begrippen
Wet Open overheid (Begrip)Bron vandigitale overheid begrippen
aanbevolen standaard (Begrip)Bron vandigitale overheid begrippen
algemeen bestuur van het waterschap (Begrip)Bron vandigitale overheid begrippen
basisregistratie (Begrip)Bron vandigitale overheid begrippen
beperkingengebied (Begrip)Bron vandigitale overheid begrippen
beraad voor Geo-Informatie (Begrip)Bron vandigitale overheid begrippen
dagelijks bestuur van het waterschap (Begrip)Bron vandigitale overheid begrippen
dijkgraaf (Begrip)Bron vandigitale overheid begrippen
doorontwikkeling van basisregistraties in samenhang (Begrip)Bron vandigitale overheid begrippen
geobasisregistratie (Begrip)Bron vandigitale overheid begrippen
klimaat (Begrip)Bron vandigitale overheid begrippen
werkingsgebied (Begrip)Bron vandigitale overheid begrippen
Basisregistratie Grootschalige Topografie (Begrip)Lid vandigitale overheid begrippen
Basisregistratie Handelsregister (Begrip)Lid vandigitale overheid begrippen
Basisregistratie Kadaster (Begrip)Lid vandigitale overheid begrippen
Basisregistratie Ondergrond (Begrip)Lid vandigitale overheid begrippen
Basisregistratie Personen (Begrip)Lid vandigitale overheid begrippen
Basisregistratie Topografie (Begrip)Lid vandigitale overheid begrippen
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Begrip)Lid vandigitale overheid begrippen
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Begrip)Lid vandigitale overheid begrippen
Platform Open Overheidsinformatie (Begrip)Lid vandigitale overheid begrippen
TOPraster (Begrip)Lid vandigitale overheid begrippen
Wet Open overheid (Begrip)Lid vandigitale overheid begrippen
aanbevolen standaard (Begrip)Lid vandigitale overheid begrippen
algemeen bestuur van het waterschap (Begrip)Lid vandigitale overheid begrippen
basisregistratie (Begrip)Lid vandigitale overheid begrippen
beperkingengebied (Begrip)Lid vandigitale overheid begrippen
beraad voor Geo-Informatie (Begrip)Lid vandigitale overheid begrippen
dagelijks bestuur van het waterschap (Begrip)Lid vandigitale overheid begrippen
dijkgraaf (Begrip)Lid vandigitale overheid begrippen
doorontwikkeling van basisregistraties in samenhang (Begrip)Lid vandigitale overheid begrippen
geobasisregistratie (Begrip)Lid vandigitale overheid begrippen
klimaat (Begrip)Lid vandigitale overheid begrippen
werkingsgebied (Begrip)Lid vandigitale overheid begrippen