digitale overheid begrippen

Eigenschappen

Voorkeurslabeldigitale overheidEen overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. begrippenEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.
DefinitieBegrippen die in digitaleoverheid.nl gedefinieerd zijn. https://www.digitaleoverheid.nl is een website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en wordt geactualiseerd en beheerd door ICTU.
BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.https://www.digitaleoverheid.nl


Link naar collectie : digitale overheid begrippen

Andere informatiebronnen