basisregistratie


Eigenschappen

Voorkeurslabelbasisregistratie
DefinitieEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
Synoniembasisregistraties, stelsel van basisregistraties
Toelichting op definitieDit soort gegevens zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de overheid en van groot belang voor openbare orde en veiligheid, bestrijding van fraude en bij voorbereiding van nieuw beleid. Er zijn in totaal 10 basisregistraties. Een aantal van deze basisregistraties betreft data met een locatiegebonden karakter. Dit zijn de geobasisregistraties.

Het Nederlandse kabinet heeft een aantal registraties aangewezen, waarvan de Nederlandse overheid meent dat daarin met een gerust hart alle vitale gegevens over burgers, bedrijven en instellingen gecentraliseerd kunnen worden opgeslagen.

De verantwoordelijken voor het stelsel gaan ervan uit dat deze zogeheten "authentieke gegevens" een dermate hoge kwaliteit zullen hebben, dat de overheid deze gegevens zonder enig verder onderzoek in haar werk zal kunnen gebruiken. Een van de meest belangrijke concepten achter dit idee is de verplichte terugmelding. Op het moment dat een afnemer van gegevens uit een basisregistratie twijfelt aan de betrouwbaarheid van de gegevens mag er van worden afgeweken mits deze twijfel, over de betrouwbaarheid van de gegevens, is terug gemeld aan de bronhouder van de gegevens. De gegevens krijgen een aantekening en de bronhouder zal vervolgens een onderzoek instellen. Op deze manier wordt er een zelfreinigend systeem gecreëerd.

De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het stelsel voor basisregistraties ligt bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De basisregistraties zijn onderdeel van de generieke digitale infrastructuur.

Het stelsel van basisregistraties bestaat uit

 • BRP - Basisregistratie Personen
 • BAG - Basisregistraties Adressen en Gebouwen
 • BRI - Basisregistratie Inkomen
 • BRK - Basisregistratie Kadaster
 • BRT - Basisregistratie Topografie
 • BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie
 • BRO - Basisregistratie Ondergrond
 • BRV - Basisregistratie Voertuigen
 • HR - Basisregistratie Handelsregister
 • WOZ - Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken


Twaalf eisen waaraan een basisregistratie moet voldoen:

 • Eis 1: De registratie is bij wet geregeld
 • Eis 2: De afnemers hebben een terugmeldplicht
 • Eis 3: De basisregistratie wordt verplicht gebruikt door de hele overheid
 • Eis 4: Er is duidelijkheid over de aansprakelijkheid
 • Eis 5: De realisatie en exploitatie gebeuren tegen redelijke kosten en er is eenduidigheid over de verdeling ervan
 • Eis 6: Er is duidelijkheid over inhoud en bereik van de registratie
 • Eis 7: Er zijn sluitende afspraken en procedures tussen de houder van het register aan de ene kant en de leveranciers en de afnemers van gegevens aan de andere kant
 • Eis 8: Er zijn duidelijke procedures voor de toegankelijkheid van de basisregistratie
 • Eis 9: Er is een streng regime van kwaliteitsborging
 • Eis 10: Er is vastgelegd dat en hoe afnemers van gegevens op een niet-vrijblijvende manier betrokken worden bij de besluitvorming over de registratie
 • Eis 11: De positie van de basisregistratie binnen het stelsel van basisregistraties is duidelijk en de relaties met de basisregistraties zijn beschreven
 • Eis 12: De zeggenschap over de basisregistratie berust bij een bestuursorgaan en er is een minister verantwoordelijk voor het realiseren, resp. het functioneren van de registratie
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Basisregistratie, https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/basisregistraties-en-stelselafspraken/inhoud-basisregistraties/, https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/basisregistraties/
Afbeelding van260px-Stelsel_van_Basisregistraties.png
Het Stelsel van basisregistraties.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
basisregistratieBreder
basisregistratieBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Basisregistratie Grootschalige Topografie (Begrip)Brederbasisregistratie
Basisregistratie Handelsregister (Begrip)Brederbasisregistratie
Basisregistratie Kadaster (Begrip)Brederbasisregistratie
Basisregistratie Ondergrond (Begrip)Brederbasisregistratie
Basisregistratie Personen (Begrip)Brederbasisregistratie
Basisregistratie Topografie (Begrip)Brederbasisregistratie
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Begrip)Brederbasisregistratie
Basisregistratie water (Begrip)Brederbasisregistratie
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Begrip)Brederbasisregistratie
basisregistratie gewaspercelen (Begrip)Brederbasisregistratie
geobasisregistratie (Begrip)Brederbasisregistratie
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Begrip)Gerelateerdbasisregistratie
bronhouder (Begrip)Gerelateerdbasisregistratie
doorontwikkeling van basisregistraties in samenhang (Begrip)Gerelateerdbasisregistratie
geo-standaarden (Begrip)Gerelateerdbasisregistratie
mutatie (Begrip)Gerelateerdbasisregistratie
Rdf.jpg