Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken


Eigenschappen

VoorkeurslabelBasisregistratie Waarde Onroerende Zaken
AfkortingWOZ
DefinitieDe gegevensverzameling voor de Basisregistratie WOZ bestaat naast het authentieke gegeven “vastgestelde waarde” (WOZ-waarde) ook uit de gegevens die nodig zijn om deze waarde aan zowel een onroerende zaak te relateren als aan een belanghebbende.
Synoniembasisregistratie WOZ, Basisregistratie WOZ
Toelichting op definitieVoor het relateren van de WOZ-waarde aan een onroerende zaak is er aan de ene kant de (van een BAG-adres afgeleide) aanduiding van een onroerende zaak en aan de andere kant de koppeling aan kadastrale percelen en/of adressen en aan BAG verblijfsobjecten, standplaatsen, ligplaatsen en/of panden. Verder wordt vastgelegd voor welke belanghebbende de WOZ-waarde van betekenis is. De NAW-gegevens van deze belanghebbende zijn vastgelegd mede door een relatie naar de BRP of het Handelsregister. Er zijn ook belanghebbenden die niet in één van deze registraties zijn vastgelegd.
Exacte overeenkomsthttps://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/basisregistraties-en-afsprakenstelsels/inhoud-basisregistraties/woz/
Bijna overeenkomsthttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/waardering-onroerende-zaken-woz/vraag-en-antwoord/waar-wordt-de-woz-waarde-voor-gebruikt, https://zakelijk.kadaster.nl/woz

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Basisregistratie Waarde Onroerende ZakenBreder
Basisregistratie Waarde Onroerende ZakenBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg