beleid


Eigenschappen

Voorkeurslabelbeleid
DefinitieWijze van behandeling van een zaak met betrekking tot de gevolgde of te volgen beginselen of gedragslijn.
Toelichting op definitie(bron: Aquo)


Formeel gedocumenteerde verwachtingen en intenties van het management. (bron: Information Technology Infrastructure Library - Glossary of Terms English - Dutch) altDef: Het geheel van gemaakte bestuurlijke keuzen. (bron: Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017) Intenties (bedoelingen) en richting van een organisatie (3.2.1) zoals formeel door haar directie (3.1.1) kenbaar gemaakt (bron: Assetmanagement - Overzicht, principes en terminologie) Intenties (bedoelingen) en richting van een organisatie (3.2.1) zoals formeel door haar directie (3.1.1) kenbaar gemaakt (bron: Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en verklarende woordenlijst) Bedoelingen en richting van een organisatie (3.01) zoals formeel door de directie (3.05) kenbaar gemaakt (bron: De nieuwe ISO-normen - Duurzame verandering in managementsystemen)

(bron: ABDL)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-71ac230a-40a4-445a-b1e2-800dc1ff5706, http://www.rws.nl/abdl#DEF-0400
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beleidBreder
beleidBron van
beleidGerelateerd
beleidLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
assetmanagementbeleid (Begrip)Brederbeleid
beleidsoptie (Begrip)Brederbeleid
beleidsplan drink- en industriewatervoorziening (Begrip)Brederbeleid
waterhuishoudkundig beleid (Begrip)Brederbeleid
beleidsnotitie (Begrip)Deel vanbeleid
duurzaam aanbesteden (Begrip)Deel vanbeleid
beleidsoptie (Begrip)Gerelateerdbeleid
Rdf.jpg