beleid

Eigenschappen

VoorkeurslabelbeleidHet geheel van gemaakte bestuurlijke keuzen.
DefinitieHet geheel van gemaakte bestuurlijkeEen bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt. keuzen.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=23580&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
beleidHet geheel van gemaakte bestuurlijke keuzen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
beleidHet geheel van gemaakte bestuurlijke keuzen.Gerelateerd

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeleidHet geheel van gemaakte bestuurlijke keuzen.
beleidsplan (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeleidHet geheel van gemaakte bestuurlijke keuzen.
klimaatbeleid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeleidHet geheel van gemaakte bestuurlijke keuzen.
nota waterhuishouding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeleidHet geheel van gemaakte bestuurlijke keuzen.
beleidsanalyse (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbeleidHet geheel van gemaakte bestuurlijke keuzen.
beleidsvoorbereiding en -evaluatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbeleidHet geheel van gemaakte bestuurlijke keuzen.
Rdf.jpg