algemene regels grondwateronttrekking

Eigenschappen

Voorkeurslabelalgemene regels grondwateronttrekkingAlgemene regels voor grondwateronttrekking zijn onderdeel van het grondwaterbeleid dat door het waterschap Hunze en Aa's zijn vastgesteld. In deze regels staat beschreven hoeveel grondwater er per gebied uit de bodem onttrokken mag worden.
DefinitieAlgemene regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien. voor grondwateronttrekkingOnttrekken van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting. zijn onderdeel van het grondwaterbeleid dat door het waterschap Hunze en Aa'sHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe. zijn vastgesteld. In deze regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien. staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. beschreven hoeveel grondwater er per gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. uit de bodemDe bodem is de bovenste laag van de aardkorst, maar de definitie in de bodemkunde is specifieker, namelijk die laag van de aardkorst die door planten beworteld wordt (de rhizosfeer), of waarin zich bodemvormende processen afspelen. onttrokken mag worden.
Synoniemalgemene regel grondwateronttrekkingAlgemene regels voor grondwateronttrekking zijn onderdeel van het grondwaterbeleid dat door het waterschap Hunze en Aa's zijn vastgesteld. In deze regels staat beschreven hoeveel grondwater er per gebied uit de bodem onttrokken mag worden.
Toelichting op definitieDe algemene regels grondwateronttrekkingAlgemene regels voor grondwateronttrekking zijn onderdeel van het grondwaterbeleid dat door het waterschap Hunze en Aa's zijn vastgesteld. In deze regels staat beschreven hoeveel grondwater er per gebied uit de bodem onttrokken mag worden. zijn onderverdeeld in drie gebiedenHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.. (zie afbeelding)


Grondwateronttrekking (indien onvoldoende oppervlaktewater van geschikte kwaliteit beschikbaar is.

  • GebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. 1: tot 10 m3/uur, maar voor hoogsalderende gewassenGewassen, vaste planten en struiken. en vollegrondstuinbouw geldt tot 60 m3/uur
  • GebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. 2 : tot 60 m3/uur, als er naar het oordeel van het bestuurEen bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt. onvoldoende oppervlaktewater is van geschikte kwaliteit
  • GebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. 3 : tot 150 m3/uur
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.hunzeenaas.nl/aangepast-grondwaterbeleid-ter-inzage/
Afbeelding van20.03.02-huidigeregels-725x1024.jpg
Algemene regels grondwateronttrekkingAlgemene regels voor grondwateronttrekking zijn onderdeel van het grondwaterbeleid dat door het waterschap Hunze en Aa's zijn vastgesteld. In deze regels staat beschreven hoeveel grondwater er per gebied uit de bodem onttrokken mag worden. bij Hunze en Aa's

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
algemene regels grondwateronttrekkingAlgemene regels voor grondwateronttrekking zijn onderdeel van het grondwaterbeleid dat door het waterschap Hunze en Aa's zijn vastgesteld. In deze regels staat beschreven hoeveel grondwater er per gebied uit de bodem onttrokken mag worden.Breder
  • grondwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
algemene regels grondwateronttrekkingAlgemene regels voor grondwateronttrekking zijn onderdeel van het grondwaterbeleid dat door het waterschap Hunze en Aa's zijn vastgesteld. In deze regels staat beschreven hoeveel grondwater er per gebied uit de bodem onttrokken mag worden.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
beregening (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdalgemene regels grondwateronttrekkingAlgemene regels voor grondwateronttrekking zijn onderdeel van het grondwaterbeleid dat door het waterschap Hunze en Aa's zijn vastgesteld. In deze regels staat beschreven hoeveel grondwater er per gebied uit de bodem onttrokken mag worden.
grondwater onttrekken (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdalgemene regels grondwateronttrekkingAlgemene regels voor grondwateronttrekking zijn onderdeel van het grondwaterbeleid dat door het waterschap Hunze en Aa's zijn vastgesteld. In deze regels staat beschreven hoeveel grondwater er per gebied uit de bodem onttrokken mag worden.
Rdf.jpg