algemene regels grondwateronttrekking


Eigenschappen

Voorkeurslabelalgemene regels grondwateronttrekking
DefinitieAlgemene regels voor grondwateronttrekking zijn onderdeel van het grondwaterbeleid dat door het waterschap Hunze en Aa's zijn vastgesteld. In deze regels staat beschreven hoeveel grondwater er per gebied uit de bodem onttrokken mag worden en wat de minimale filterdiepte van de buis van de grondwater onttrekkingsvoorziening moet zijn.
Synoniemalgemene regel grondwateronttrekking
Toelichting op definitieDe algemene regels grondwateronttrekking bestaat uit een filterdieptekaart en een maximale onttrekkingskaart.


De filterdipetekaart is onderverdeeld in 4 gebieden.

  • Gebied 1: filter dieper dan 15 meter beneden maaiveld
  • Gebied 2: filter dieper dan 30 meter beneden maaiveld
  • Gebied 3: filter dieper dan 45 meter beneden maaiveld
  • Gebied 4: filter dieper dan 60 meter beneden maaiveld


De maximale onttrekkingskaart is onderverdeeld in in drie gebieden.

Grondwateronttrekking (indien onvoldoende oppervlaktewater van geschikte kwaliteit beschikbaar is.

  • Gebied 1: tot 10 m3/uur, maar voor hoogsalderende gewassen en vollegrondstuinbouw geldt tot 60 m3/uur
  • Gebied 2: tot 60 m3/uur, als er naar het oordeel van het bestuur onvoldoende oppervlaktewater is van geschikte kwaliteit
  • Gebied 3: tot 150 m3/uur
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/cd3db176-3cef-4200-a38a-3a0173c6cb29,
https://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/5da21328-6e7b-4d1c-8082-98b3178aa598,
https://www.hunzeenaas.nl/aangepast-grondwaterbeleid-ter-inzage
Exacte overeenkomsthttps://www.hunzeenaas.nl/aangepast-grondwaterbeleid-ter-inzage/, https://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/06/11-Grondwateronttrekking.pdf
Afbeelding vanAlgemene regels grondwateronttrekking bij Hunze en Aa's


Algemene regels grondwateronttrekking filterdieptekaart
Algemene regels grondwateronttrekking filterdieptekaart

Algemene regels grondwateronttrekking maximale onttrekkingskaart

Algemene regels grondwateronttrekking maximale onttrekkingskaart
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
algemene regels grondwateronttrekkingBreder
algemene regels grondwateronttrekkingBron van
algemene regels grondwateronttrekkingDeel van
algemene regels grondwateronttrekkingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beregening (Begrip)Gerelateerdalgemene regels grondwateronttrekking
grondwateronttrekking (Begrip)Gerelateerdalgemene regels grondwateronttrekking
Rdf.jpg