beleidsplan

Eigenschappen

VoorkeurslabelbeleidsplanDocument, waarin (landelijk) vastgesteld beleid met haar doelen en benodigde middelen is opgenomen.
DefinitieDocumentEen bundeling van verschillende vormen van content die als geheel bewerkt kan worden en in bestandsvorm wordt opgeslagen., waarin (landelijk) vastgesteld beleidHet geheel van gemaakte bestuurlijke keuzen. met haar doelen en benodigde middelen is opgenomen.
SynoniembeleidsplannenDocument, waarin (landelijk) vastgesteld beleid met haar doelen en benodigde middelen is opgenomen.
Toelichting op definitieBDIV beleidsplanDocument, waarin (landelijk) vastgesteld beleid met haar doelen en benodigde middelen is opgenomen. drink- en industriewatervoorziening. Een strategisch planBesluit tot het uitvoeren van activiteiten die volgens een vastgestelde activiteitenstructuur (volgtijdig, parallel) worden uitgevoerd en die moeten leiden tot vooraf gedefinieerde resultaten (doelen). dat zich richt op essentiële keuzes ten aanzien van crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-f2ddb1bb-37b8-4413-953d-bfb0eb71c0e0

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
beleidsplanDocument, waarin (landelijk) vastgesteld beleid met haar doelen en benodigde middelen is opgenomen.Breder
  • beleid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • plan (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • informatiedrager (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beleidsplanDocument, waarin (landelijk) vastgesteld beleid met haar doelen en benodigde middelen is opgenomen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
beleidsplanDocument, waarin (landelijk) vastgesteld beleid met haar doelen en benodigde middelen is opgenomen.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Provinciale Omgevingsvisie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeleidsplanDocument, waarin (landelijk) vastgesteld beleid met haar doelen en benodigde middelen is opgenomen.
milieueffectrapportage (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeleidsplanDocument, waarin (landelijk) vastgesteld beleid met haar doelen en benodigde middelen is opgenomen.
Rdf.jpg