institutioneel beleid

Eigenschappen

Voorkeurslabelinstitutioneel beleid
DefinitieDe afspraken tussen de lidstaten van de Europese Unie zijn vastgelegd in verdragen. In de verdragen, die meermaals zijn aangepast, zijn de doelstellingen van de EU omschreven, maar bijvoorbeeld ook welke bevoegdheden de Europese instellingen hebben. Dit wordt institutioneel beleid genoemd.
Toelichting op definitieIn de verdragen zijn er per beleidsterrein afspraken gemaakt over welke bevoegdheden de EU op dat terrein heeft, en wat de lidstaten zelf regelen. Er is vastgelegd welke besluitvormingsprocedures er gebruikt worden en wat de bevoegdheden van de verschillende Europese instellingen zijn. Die kunnen per beleidsterrein verschillen, wat het totaal aan regels en procedures soms ingewikkeld en onoverzichtelijk kan maken. De procedure voor de wijziging van Europese Verdragen is uitvoerig en het wijzigen van verdragen behoeft de goedkeuring van de lidstaten.
De lidstaten en de Europese Commissie hebben samen afspraken gemaakt over de aanpak van praktische bestuurlijke vraagstukken. De bevoegdheden van de EU zijn namelijk vaak een punt van discussie; moet iets nationaal worden geregeld, of Europees? In juli 2019 keurde het Europees Parlement het politieke programma van Commissievoorzitter Von der Leyen, 'Een Unie die de lat hoger legt', goed. Op basis van die politieke beleidslijnen neemt de Europese Commissie elk jaar een werkprogramma aan waarin de zes speerpunten voor de periode 2019-2024 worden nagestreefd.
Exacte overeenkomsthttps://www.europa-nu.nl/id/vhczdhr6vuyk/institutioneel_beleid_spelregels
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
institutioneel beleidBreder
institutioneel beleidBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Natura 2000 (Begrip)Brederinstitutioneel beleid
Rdf.jpg