beleidsanalyse

Eigenschappen

VoorkeurslabelbeleidsanalyseMethodiek waarmee systematisch alternatieve oplossingen worden ontwikkeld en afgewogen.
DefinitieMethodiekHet begrip methodiek verwijst naar het geheel van op theorieën gebaseerde wijzen dat wordt gebruikt om een bepaald doel te bereiken. waarmee systematisch alternatieve oplossingen worden ontwikkeld en afgewogen.
SynoniembeleidsanalysesMethodiek waarmee systematisch alternatieve oplossingen worden ontwikkeld en afgewogen., beleidsanalysenMethodiek waarmee systematisch alternatieve oplossingen worden ontwikkeld en afgewogen.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=23267&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
beleidsanalyseMethodiek waarmee systematisch alternatieve oplossingen worden ontwikkeld en afgewogen.Breder
  • NDVI methode (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beleidsanalyseMethodiek waarmee systematisch alternatieve oplossingen worden ontwikkeld en afgewogen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
beleidsanalyseMethodiek waarmee systematisch alternatieve oplossingen worden ontwikkeld en afgewogen.Gerelateerd
  • beleid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beleidsanalyseMethodiek waarmee systematisch alternatieve oplossingen worden ontwikkeld en afgewogen.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg