doorontwikkeling van basisregistraties in samenhang


Eigenschappen

Voorkeurslabeldoorontwikkeling van basisregistraties in samenhang
AfkortingDis-Geo
DefinitieFunctionaliteiten van de vier basisregistraties, BAG, BRT, BGT & BRK, combineren ten behoeve van de uniformiteit, actualiteit en het gemak voor inwinning. Het doel van Dis-Geo is een samenhangende objectenregistratie.
SynoniemDiS Geo
Toelichting op definitieEen belangrijke ontwikkeling waarmee DIS-GEO gestart is, is de ontwikkeling van een samenhangende objectenregistratie. Een samenhangende objectenregistratie is één centraal georganiseerde uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Daaronder verstaan we objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en bomen, terreindelen, aangevuld met enkele (administratieve) objecten als woonplaatsen, gemeentegrenzen en openbare ruimten.
Exacte overeenkomsthttps://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/doorontwikkeling-van-basisregistraties-in-samenhang-dis-geo/, https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/doorontwikkeling-in-samenhang
Bijna overeenkomsthttps://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/doorontwikkeling-in-samenhang/objectenregistratie
Afbeelding vanfiguur-400x400.jpg

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
doorontwikkeling van basisregistraties in samenhangBron van
doorontwikkeling van basisregistraties in samenhangGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg