Basisregistratie Handelsregister

Eigenschappen

VoorkeurslabelBasisregistratie HandelsregisterHet Handelsregister is de basisregistratie van alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland.
AfkortingHRHet Handelsregister is de basisregistratie van alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland.
DefinitieHet Handelsregister is de basisregistratie van alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland.
Synoniembasisregistratie handelsregisterHet Handelsregister is de basisregistratie van alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland.
Toelichting op definitieInwerkingtreding wetWetten zijn geschreven rechtsregels. Elke wet is onderdeel van het recht, maar het recht is breder dan enkel wetten. Ook de rechtspraak (jurisprudentie), de rechtsleer, gewoonten zijn rechtsbronnen. De aankondiging van een wet wordt soms een edict genoemd.: m.i.v. 1 juli 2008 (nieuwe Handelsregisterwet).
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/basisregistraties-en-afsprakenstelsels/inhoud-basisregistraties/nhr/
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/overheid/aansluiten-overheid-op-het-handelsregister/, https://wetten.overheid.nl/BWBR0021777/2020-01-01
Afbeelding vanhttps://www.ikgastarten.nl/sites/default/files/styles/content_top/public/artikel2x_34.png?itok=1UmMUgl2&timestamp=1553162449

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
Basisregistratie HandelsregisterHet Handelsregister is de basisregistratie van alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland.Breder
  • basisregistratie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
Basisregistratie HandelsregisterHet Handelsregister is de basisregistratie van alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Basisregistratie HandelsregisterHet Handelsregister is de basisregistratie van alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland.Gerelateerd

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg