rechtspersoon


Eigenschappen

Voorkeurslabelrechtspersoon
DefinitieGroep van personen of een organisatievorm die volgens de wet bevoegd is om zelf rechtshandelingen te verrichten, zoals bijvoorbeeld het sluiten van een contract.
Synoniemrechtspersonen
Toelichting op definitieZowel in de wet als in de juridische praktijk wordt onder het begrip rechtspersoon de natuurlijke personen uitgesloten. Zie Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Dit wetboek beschrijft een gelimiteerd aantal rechtspersonen. (bron: Aquo / DIV)


Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie op kan treden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer behept met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon dat kan doen, dat wil zeggen, ook een rechtssubject wordt. Dat wil zeggen, een rechtspersoon kan bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden. Een rechtspersoon heeft dus, net als een natuurlijk persoon, rechtspersoonlijkheid. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-709c1bb4-ec25-4664-b313-e97b7548b5bd, https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtspersoon
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
rechtspersoonBreder
rechtspersoonBron van
rechtspersoonGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beheerder (Begrip)Brederrechtspersoon
melder (Begrip)Brederrechtspersoon
vergunninghouder (Begrip)Brederrechtspersoon
Rdf.jpg