Basisregistratie Kadaster


Eigenschappen

VoorkeurslabelBasisregistratie Kadaster
AfkortingBRK
DefinitieDe Basisregistratie Kadaster (BRK) bevat informatie over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er kadastrale kaarten in met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten.
Synoniemkadastrale kaart, kadastrale kaarten, basisregistratie Kadaster
Toelichting op definitieDe BRK bevat authentieke en niet-authentieke gegevens. Bij twijfel over de juistheid van een authentiek gegeven uit de BRK, bent u als notaris, overheidsorganisatie of bestuursorgaan verplicht dit te melden aan het Kadaster. Een gegeven is authentiek als het als zodanig wordt aangemerkt in de wet van een basisregistratie of via een algemene maatregel van bestuur. Een authentiek gegeven hoort bij één basisregistratie. Het is van hoogwaardige kwaliteit, zodat een overheidsinstelling het kan gebruiken zonder nader onderzoek te hoeven doen.

Authentieke gegevens in de kadastrale registratie zijn:

kadastrale aanduidingen van onroerende zaken en appartementen rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden) kadastrale grootte van een perceel persoonsgegevens van eigenaren, beperkt gerechtigden en beslagleggers Authentieke gegevens op de Kadastrale kaart zijn:

de afbeelding van de kadastrale aanduidingen kadastrale grenzen

rijks-, provincie- en gemeentegrenzen
Exacte overeenkomsthttps://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/kadaster
Bijna overeenkomsthttps://zakelijk.kadaster.nl/brk, https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/kadaster, https://nl.wikipedia.org/wiki/Kadaster_Geo-Informatie
Afbeelding vankadastrale kaart in Arcis
Kadastrale kaart in Arcgis.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Basisregistratie KadasterBreder
Basisregistratie KadasterBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
kadastrale grens (Begrip)Deel vanBasisregistratie Kadaster
Kadaster (Begrip)GerelateerdBasisregistratie Kadaster
verklaring van erfrecht (Begrip)GerelateerdBasisregistratie Kadaster
Rdf.jpg