verklaring van erfrecht


Eigenschappen

Voorkeurslabelverklaring van erfrecht
DefinitieEen verklaring van erfrecht, is een authentieke akte waarin een notaris na eigen onderzoek erfrechtelijke feiten vermeldt naar aanleiding van het overlijden van iemand.
Toelichting op definitieHet Nederlands erfrecht stelt de akte niet verplicht voor de erfopvolging, maar deze kan nodig zijn als officieel bewijs voor hetgeen er in staat, bijvoorbeeld bij banken, schuldeisers, verkoop van onroerend goed uit de nalatenschap of een rechtszaak over de nalatenschap.

In Nederland zijn er geen voorschriften wat in de verklaring moet worden opgenomen, wel wat kan, het is geregeld in artikel 4:188 BW (artikel 188 van Boek 4 Burgerlijk Wetboek (erfrecht)) en de Wet op het Notarisambt. Een verklaring van executele of van bewind is in Nederland een eenvoudige verklaring van erfrecht die alleen de erfrechtelijke feiten over een executeur of testamentair bewind bevat. In Nederland vindt de overdracht van de nalatenschap van overledene op de erfgenaam of erfgenamen van rechtswege plaats bij overlijden, er is geen formaliteit of handeling voor nodig (art. 4:182 BW). Het executeurschap geldt van rechtswege en kan zonder officieel document worden aanvaard, ook het testamentair bewind geldt van rechtswege, de bewindvoerder is daarbij ingesloten. (bron: Wikipedia)

Indien de eigenaar van een kadastraal perceel komt te overlijden wordt niet automatisch deze registratie aangepast. Er moet een verklaring van erfrecht worden opgemaakt.
Voorbeeldhttps://www.kadaster.nl/situaties/wijziging-persoonlijke-situatie/er-is-iemand-overleden#:~:text=De%20notaris%20kan%20een%20verklaring, administratie%20kosten%20aan%20u%20doorberekenen.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Verklaring_van_erfrecht
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verklaring van erfrechtBreder
verklaring van erfrechtBron van
verklaring van erfrechtGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg