akte


Eigenschappen

Voorkeurslabelakte
DefinitieDocument dat door gebruik van vooraf vastgelegde vormvereisten als bewijs voor feiten, handelingen of gebeurtenissen moet dienen Toelichting: Een akte is gedefinieerd als een schriftelijk stuk dat voldoet aan vooraf vastgestelde en vastgelegde vormvereist.
Synoniemakten, acte
Toelichting op definitie(bron: Objecttypenbibliotheek Rijkswaterstaat (NL), code: dt00122)

altDef: ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen. (bron: Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, code: Art. 156)

Document dat door gebruik van vooraf vastgelegde vormvereisten als bewijs voor feiten, handelingen of gebeurtenissen moet dienen (bron: Taxonomie van documenttypen) (bron: ABDL)

Een akte is een officieel document.
Het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering definieert een akte als: "ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen"
Er zijn wettelijk twee soorten akten:

  • authentieke akten. Deze worden opgemaakt door een bevoegd openbaar ambtenaar, als bijvoorbeeld een notaris of een rechter.
  • onderhandse akten. Deze kunnen door eenieder worden opgesteld.
(bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-0155, https://nl.wikipedia.org/wiki/Akte_(document)
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
akteBreder
akteBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
authentieke akte (Begrip)Brederakte
onderhandse akte (Begrip)Brederakte
verklaring van erfrecht (Begrip)Brederakte
Rdf.jpg