onderzoeken

Eigenschappen

VoorkeurslabelonderzoekenMoeite doen om te leren hoe iets werkt of in elkaar zit.
DefinitieMoeite doen om te leren hoe iets werkt of in elkaar zit.
SynoniemonderzoekMoeite doen om te leren hoe iets werkt of in elkaar zit.
Toelichting op definitiePrecies kijken wat er aan de hand is.

De oorzaak of reden van iets bestuderen.

Verzamelen, ordenen, analyserenAnalyse is het ontleden van een bepaald (denk)object tot de constituerende elementen. De ontleding in bestanddelen ter nadere beschouwing. en verwerken van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.Een gegeven, ook wel datum, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit., zodat informatie kan worden afgeleid over de toestandGeheel van omstandigheden of condities waarin een fysiek object, informatieobject of activiteit zich bevindt op een specifiek moment in de tijd. en het functioneren van de buitenriolering.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.woorden.org/woord/onderzoeken, https://www.ensie.nl/muiswerk/onderzoeken, https://www.encyclo.nl/begrip/onderzoeken

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
onderzoekenMoeite doen om te leren hoe iets werkt of in elkaar zit.Breder
  • maatregel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
onderzoekenMoeite doen om te leren hoe iets werkt of in elkaar zit.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
anticiperend onderzoek (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederonderzoekenMoeite doen om te leren hoe iets werkt of in elkaar zit.
Rdf.jpg