authentieke akte


Eigenschappen

Voorkeurslabelauthentieke akte
DefinitieAuthentieke akten zijn akten in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren, aan wie bij of krachtens de wet is opgedragen op die wijze te doen blijken van door hen gedane waarnemingen of verrichtingen.
Synoniemauthentieke akten, authentieke aktes
Toelichting op definitieAls authentieke akten worden tevens beschouwd de akten, waarvan het opmaken aan ambtenaren is voorbehouden, doch waarvan de wet het opmaken in bepaalde gevallen aan anderen dan ambtenaren opdraagt.

Authentieke akten zijn akten opgesteld door een ambtenaar (zoals de notaris). (bron: artikel 156, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering / KNB)

En authentieke akte is een document dat door een openbaar ambtenaar, als regel een notaris, is opgesteld en gewaarmerkt.

Een verklaring of overeenkomst die zonder de aanwezigheid van een notaris is opgesteld heet een onderhandse akte. Het is overigens wel mogelijk om een onderhandse akte te laten registreren door een notaris. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttp://not.zorgeloosvastgoed.nl/id/begrip/AuthentiekeAkte, https://nl.wikipedia.org/wiki/Authentieke_akte
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
authentieke akteBreder
authentieke akteBron van
  • Wikipedia begrippen (Informatiebron)
  • Id-044baa1d-13d6-2e75-5487-e8de21c9030d (Let op: pagina bestaat niet.)

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
notariële akte (Begrip)Brederauthentieke akte
Rdf.jpg