eigenaar

Eigenschappen

VoorkeurslabeleigenaarRol van een persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon), die het eigendomsrecht heeft. (bron: Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke rechten)
DefinitieRolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. van een persoon (natuurlijk persoonEen natuurlijk persoon is ieder wezen dat bevoegd is om rechten en verplichtingen te hebben. of rechtspersoonGroep van personen of een organisatievorm die volgens de wet bevoegd is om zelf rechtshandelingen te verrichten, zoals bijvoorbeeld het sluiten van een contract.), die het eigendomsrecht heeft. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Burgerlijk WetboekHet Burgerlijk Wetboek is een Nederlands wetboek en maakt deel uit van het Nederlandse burgerlijk recht. Boek 5, Zakelijke rechten)
SynoniemeigenarenRol van een persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon), die het eigendomsrecht heeft. (bron: Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke rechten)
Toelichting op definitieDe binnen het betrokken ministerie aangewezen verantwoordelijke voor het toezicht op het beleidHet geheel van gemaakte bestuurlijke keuzen. van de opdrachtnemerRechtspersoon die in aanmerking komt om tegen vergoeding een opdracht uit te voeren. en op de algemene gang van zakenVoor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object. in het agentschap.

(bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Regeling agentschappen)

Bestuurlijk verantwoordelijke van de verkenning, bestuurlijkEen bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt. duo. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: MIRT en m.e.r., verkenning en planuitwerking)


Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.rws.nl/abdl#DEF-1118

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
eigenaarRol van een persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon), die het eigendomsrecht heeft. (bron: Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke rechten)Breder
  • zakelijke rol (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
eigenaarRol van een persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon), die het eigendomsrecht heeft. (bron: Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke rechten)BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
aangrenzende eigenaar (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredereigenaarRol van een persoon (natuurlijk persoon of rechtspersoon), die het eigendomsrecht heeft. (bron: Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke rechten)
Rdf.jpg