monitoren

Eigenschappen

VoorkeurslabelmonitorenBewaken van meetwaarden ten opzichte van norm/planwaarden bedoeld om uitzonderingen te signaleren.
DefinitieBewaken van meetwaardenWaarde van een parameter / waarnemingssoort. ten opzichte van normAlgemene regel m.b.t. een parameter met een bepaalde mate van bindendheid, al dan niet mede in kwantitatieve termen uitgedrukt.Een norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode./planwaarden bedoeld om uitzonderingen te signaleren.
SynoniemmonitoringBewaken van meetwaarden ten opzichte van norm/planwaarden bedoeld om uitzonderingen te signaleren., monitoringenBewaken van meetwaarden ten opzichte van norm/planwaarden bedoeld om uitzonderingen te signaleren., monitort, monitorde
Toelichting op definitieDaar gebeurt het monitorenBewaken van meetwaarden ten opzichte van norm/planwaarden bedoeld om uitzonderingen te signaleren. vaste meetpuntenAanduiding van een plaats of gebied waar een meting is/wordt verricht..


Men monitort een situatie of object door het regelmatig te controleren.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-dd83aad4-b161-479c-bf98-b31aa2bf699c, https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/ea7550c7-3c47-4e5e-a98b-cd61ce0f0c1c
Afbeelding vanuniversal-management-pack-scom.jpg

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
monitorenBewaken van meetwaarden ten opzichte van norm/planwaarden bedoeld om uitzonderingen te signaleren.Breder
  • functionele activiteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
monitorenBewaken van meetwaarden ten opzichte van norm/planwaarden bedoeld om uitzonderingen te signaleren.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
monitorenBewaken van meetwaarden ten opzichte van norm/planwaarden bedoeld om uitzonderingen te signaleren.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
biotamonitoring (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredermonitorenBewaken van meetwaarden ten opzichte van norm/planwaarden bedoeld om uitzonderingen te signaleren.
Rdf.jpg