ecohydrologie


Eigenschappen

Voorkeurslabelecohydrologie
DefinitieDe wetenschap die zich specifiek richt op de directe en indirecte relaties tussen hydrologie en ecologie, waarbij de ecologie als indicatie van de hydrologische karakteristiek wordt gebruikt en omgekeerd de hydrologische karakteristiek de potenties van de ecologie kan duiden. Tevens de wetenschap die de betekenis van hydrologische (en hydrochemische) processen voor de verspreiding van spontane vegetaties onderzoekt.
Synoniemeco-hydrologie, ecologische hydrologie, waterkunde
Toelichting op definitie(bron: van der Veen & Garritsen, 1994 / Aquo)


Ecohydrologie, ook wel waterkunde genoemd waarbij de verschillen tussen watersystemen worden bestudeerd. (bron: DIV)

Ecohydrologie onderzoekt de relatie tussen ecologische en hydrologische systemen. Het is een vakgebied dat sterk in ontwikkeling is, er wordt anno 2011 op twee manieren vorm aan gegeven.

Enerzijds als ecologische hydrologie, waarbij bestudeerd wordt hoe de mens met water omgaat en wat daarin verbeterd zou kunnen worden. Hierbij staan duurzaamheidsaspecten centraal, en wordt bijvoorbeeld de watervoetafdruk -als speciale vorm van ecologische voetafdruk- van een land berekend.

Anderzijds onderzoekt men water als standplaatsfactor in de ecologie. Daarbij is men bijvoorbeeld geïnteresseerd in wisselwerkingen tussen vegetatie en waterbalans die tot patroonvorming en patroonveranderingen leiden. Voorbeelden van patroonvorming zijn de tiger bush of brousse tigrée in Afrika en de bulten en slenken in hoogveen. Deze patroonvorming wordt toegeschreven aan zichzelf versterkende processen, waarbij water waarschijnlijk niet de enige verklarende factor is maar wel een belangrijke rol speelt.

De twee benaderingen van ecohydrologie sluiten elkaar niet noodzakelijkerwijs uit. De waterbalans kan als factor worden gezien die bewoningspatronen van de mens richting geeft, welke op hun beurt vervolgens weer de waterbalans beïnvloeden. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-9921608d-5bf6-4f8e-bc6d-fb001f26f722, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecohydrologie
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ecohydrologieBreder
ecohydrologieBron van
ecohydrologieGerelateerd
ecohydrologieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg