auditor

Eigenschappen

VoorkeurslabelauditorEen persoon die een vorm van controle uitvoert op een model studie.
DefinitieEen persoon die een vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. van controleProces waarbij de juistheid van een model wordt aangetoond. uitvoert op een model studie.
Toelichting op definitieHet onderzoekMoeite doen om te leren hoe iets werkt of in elkaar zit. kan meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. of minder uitgebreid zijn afhankelijk van de vereisten voor een bepaald geval. De auditorEen persoon die een vorm van controle uitvoert op een model studie. wordt normaliter aangewezen door de water manager om deze te ondersteunen en zodoende op vergelijkbaar niveau te komen met de modelleurSpecialist die zich bezig houdt met de technische modelleeractiviteiten.. De auditorEen persoon die een vorm van controle uitvoert op een model studie. kan onderdeel uitmaken van de organisatieOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.Doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving. van de water manager of onderdeel zijn van een onafhankelijke organisatieOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.Doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving.. De taak van de auditorEen persoon die een vorm van controle uitvoert op een model studie. moet onderscheiden worden van de interne controlesProces waarbij de juistheid van een model wordt aangetoond. die door de modellerende organisatieOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.Doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving. worden uitgevoerd als onderdeel van de interne kwaliteitsborging procedureDe beschrijving van de achtereenvolgens te nemen stappen voor het behandelen en verstrekken van beschikkingen, overeenkomsten, aangiften, bezwaren en beroepen enz.. De controleProces waarbij de juistheid van een model wordt aangetoond. van de auditorEen persoon die een vorm van controle uitvoert op een model studie. staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. naast en boven deze interne controlesProces waarbij de juistheid van een model wordt aangetoond. die de modelleurSpecialist die zich bezig houdt met de technische modelleeractiviteiten. uit kan voeren.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=23356&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
auditorEen persoon die een vorm van controle uitvoert op een model studie.Breder
  • natuurlijk persoon (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
auditorEen persoon die een vorm van controle uitvoert op een model studie.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
auditorEen persoon die een vorm van controle uitvoert op een model studie.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
auditing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdauditorEen persoon die een vorm van controle uitvoert op een model studie.
Rdf.jpg