hydrologisch systeem

Eigenschappen

Voorkeurslabelhydrologisch systeem
DefinitieEen geografisch te onderscheiden, coherente, functionele eenheid van subsystemen van oppervlaktewater, bodemwater en grondwater, waterbodems, kusten en technische infrastructuur voor water, inclusief de biotische gemeenschappen en alle geassocieerde natuurlijke en kunstmatige fysische, chemische en biologische karakteristieken en processen.
Synoniemhydrologische systemen, waterhuishoudkundig systeem, waterhuishoudkundige systemen
Toelichting op definitieDe grenzen van een dergelijk hydrologisch systeem worden in de eerste plaats bepaald op grond van morfologische, ecologische en functionele samenhang. De waterwet definieerd het watersysteem als een samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-1eea4977-612b-45de-88d9-891ecbe08a97

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hydrologisch systeemBreder
hydrologisch systeemBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
watersysteem (Begrip)Gerelateerdhydrologisch systeem
Rdf.jpg