IM02-Metamodel NEN3610 - IMGEO

IM02-Metamodel NEN3610 - IMGEO
Grouping NEN 3610 https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/GeoObject https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23GeoObject (BusinessObject) NEN3610/GeoObject https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/Terrein https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23Terrein (BusinessObject) NEN3610/Terrein https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/Weg https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23Weg (BusinessObject) NEN3610/Weg https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/Kunstwerk (BusinessObject) NEN3610/Kunstwe- rk https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/Inrichtingselement https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23Inrichtingselement (BusinessObject) NEN3610/Inrichtin- gselement https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/FunctioneelGebied https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23FunctioneelGebied (BusinessObject) NEN3610/Function- eelGebied https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/RegistratiefGebied https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23RegistratiefGebied (BusinessObject) NEN3610/Registrat- iefGebied https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/Water https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23Water (BusinessObject) NEN3610/Water https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/Spoorbaan https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23Spoorbaan (BusinessObject) NEN3610/Spoorba- an https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/Gebouw https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23Gebouw (BusinessObject) NEN3610/Gebouw https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/Leiding https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23Leiding (BusinessObject) NEN3610/Leiding https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/PlanologischGebied https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23PlanologischGebied (BusinessObject) NEN3610/Planologi- schGebied https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/GeografischGebied https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23GeografischGebied (BusinessObject) NEN3610/Geografi- schGebied Grouping BGT / IMGEO https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OnbegroeidTerreindeel https://www.begrippenxl.nl/imgeo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fimgeo%2Fid%2Fbegrip%2F674 (BusinessObject) BGT/OnbegroeidTe- rreindeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OndersteunendWaterdeel https://www.begrippenxl.nl/imgeo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fimgeo%2Fid%2Fbegrip%2F941 (BusinessObject) BGT/Ondersteunen- dWaterdeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OndersteunendWegdeel (BusinessObject) BGT/Ondersteunen- dWegdeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Spoor (BusinessObject) BGT/Spoor https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/FunctioneelGebied (BusinessObject) BGT/FunctioneelGe- bied https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Inrichtingselement (BusinessObject) IMGEO/Inrichtings- element https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/GebouwInstallatie (BusinessObject) IMGEO/GebouwIn- stallatie https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OngeclassificeerdObject (BusinessObject) BGT/Ongeclassifice- erdObject https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Plaatsbepalingspunt (BusinessObject) BGT/Plaatsbepalin- gpunt https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/VegetatieObject (BusinessObject) IMGEO/VegetatieO- bject https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/RegistratiefGebied (BusinessObject) IMGEO/Registratief- Gebied https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OpenbareRuimte (BusinessObject) IMGEO/OpenbareR- uimte https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Buurt (BusinessObject) IMGEO/Buurt https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Wijk_buurt (BusinessObject) IMGEO/Wijk https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Stadsdeel_wijk (BusinessObject) IMGEO/Stadsdeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Waterschap (BusinessObject) IMGEO/Waterscha- p https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Paal (BusinessObject) IMGEO/Paal https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Bak (BusinessObject) IMGEO/Bak https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Bord (BusinessObject) IMGEO/Bord https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Kast (BusinessObject) IMGEO/Kast https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Mast (BusinessObject) IMGEO/Mast https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Put (BusinessObject) IMGEO/Put https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Sensor (BusinessObject) IMGEO/Sensor https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Installatie (BusinessObject) IMGEO/Installatie https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Straatmeubilair (BusinessObject) IMGEO/Straatmeu- bilair https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Waterinrichtingselement (BusinessObject) IMGEO/Waterinrich- tingselement https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Weginrichtingselement (BusinessObject) IMGEO/Weginrichti- ngselement https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Wegdeel (BusinessObject) BGT/Wegdeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Waterdeel https://www.begrippenxl.nl/imgeo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fimgeo%2Fid%2Fbegrip%2F675 (BusinessObject) BGT/Waterdeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/BegroeidTerreindeel (BusinessObject) BGT/BegroeidTerr- eindeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Kunstwerkdeel (BusinessObject) BGT/Kunstwerkde- el https://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/overbruggingsdeel (BusinessObject) BGT/Overbrugging- sdeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Tunneldeel (BusinessObject) BGT/Tunneldeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Pand (BusinessObject) BGT/Pand https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OverigBouwwerk (BusinessObject) BGT/OverigBouw- werk https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OverigeScheiding (BusinessObject) IMGEO/OverigeSch- eiding https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Scheiding (BusinessObject) BGT/Scheiding SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Wegdeel (SpecializationRelationship) SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 30-09-2020 11:04:48 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 30-09-2020 11:04:48 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view IM02-Metamodel NEN3610 - IMGEO
Elementtype  : ArchiMateView
ElementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.-id  : Id-0d803a81-012f-539d-6666-926dd1bbe4cc
ArchiMate-modelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
Label  : IM02-Metamodel NEN3610 - IMGEO
Elementen  : 
Relaties  :