IM02-Metamodel NEN3610 - IMGEO

IM02-Metamodel NEN3610 - IMGEO
Grouping NEN 3610 https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/GeoObject https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23GeoObject (BusinessObject) NEN3610/GeoObject https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/Terrein https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23Terrein (BusinessObject) NEN3610/Terrein https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/Weg https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23Weg (BusinessObject) NEN3610/Weg https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/Kunstwerk (BusinessObject) NEN3610/Kunstw- erk https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/Inrichtingselement https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23Inrichtingselement (BusinessObject) NEN3610/Inrichtin- gselement https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/FunctioneelGebied https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23FunctioneelGebied (BusinessObject) NEN3610/Functio- neelGebied https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/RegistratiefGebied https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23RegistratiefGebied (BusinessObject) NEN3610/Registr- atiefGebied https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/Water https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23Water (BusinessObject) NEN3610/Water https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/Spoorbaan https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23Spoorbaan (BusinessObject) NEN3610/Spoorb- aan https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/Gebouw https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23Gebouw (BusinessObject) NEN3610/Gebouw https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/Leiding https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23Leiding (BusinessObject) NEN3610/Leiding https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/PlanologischGebied https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23PlanologischGebied (BusinessObject) NEN3610/Planolo- gischGebied https://definities.geostandaarden.nl/nen3610/doc/begrip/GeografischGebied https://www.begrippenxl.nl/nen3610/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fdef%2Fnen3610%23GeografischGebied (BusinessObject) NEN3610/Geograf- ischGebied Grouping BGT / IMGEO https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OnbegroeidTerreindeel https://www.begrippenxl.nl/imgeo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fimgeo%2Fid%2Fbegrip%2F674 (BusinessObject) BGT/Onbegroeid- Terreindeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OndersteunendWaterdeel https://www.begrippenxl.nl/imgeo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fimgeo%2Fid%2Fbegrip%2F941 (BusinessObject) BGT/Ondersteun- endWaterdeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OndersteunendWegdeel (BusinessObject) BGT/Ondersteun- endWegdeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Spoor (BusinessObject) BGT/Spoor https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/FunctioneelGebied (BusinessObject) BGT/Functioneel- Gebied https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Inrichtingselement (BusinessObject) IMGEO/Inrichting- selement https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/GebouwInstallatie (BusinessObject) IMGEO/GebouwI- nstallatie https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OngeclassificeerdObject (BusinessObject) BGT/Ongeclassifi- ceerdObject https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Plaatsbepalingspunt (BusinessObject) BGT/Plaatsbepali- ngpunt https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/VegetatieObject (BusinessObject) IMGEO/Vegetatie- Object https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/RegistratiefGebied (BusinessObject) IMGEO/Registrati- efGebied https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OpenbareRuimte (BusinessObject) IMGEO/Openbare- Ruimte https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Buurt (BusinessObject) IMGEO/Buurt https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Wijk_buurt (BusinessObject) IMGEO/Wijk https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Stadsdeel_wijk (BusinessObject) IMGEO/Stadsdeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Waterschap (BusinessObject) IMGEO/Watersch- ap https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Paal (BusinessObject) IMGEO/Paal https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Bak (BusinessObject) IMGEO/Bak https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Bord (BusinessObject) IMGEO/Bord https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Kast (BusinessObject) IMGEO/Kast https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Mast (BusinessObject) IMGEO/Mast https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Put (BusinessObject) IMGEO/Put https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Sensor (BusinessObject) IMGEO/Sensor https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Installatie (BusinessObject) IMGEO/Installatie https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Straatmeubilair (BusinessObject) IMGEO/Straatme- ubilair https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Waterinrichtingselement (BusinessObject) IMGEO/Waterinric- htingselement https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Weginrichtingselement (BusinessObject) IMGEO/Weginrich- tingselement https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Wegdeel (BusinessObject) BGT/Wegdeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Waterdeel https://www.begrippenxl.nl/imgeo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fimgeo%2Fid%2Fbegrip%2F675 (BusinessObject) BGT/Waterdeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/BegroeidTerreindeel (BusinessObject) BGT/BegroeidTerr- eindeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Kunstwerkdeel (BusinessObject) BGT/Kunstwerkd- eel https://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/overbruggingsdeel (BusinessObject) BGT/Overbruggin- gsdeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Tunneldeel (BusinessObject) BGT/Tunneldeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Pand (BusinessObject) BGT/Pand https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OverigBouwwerk (BusinessObject) BGT/OverigBouw- werk https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OverigeScheiding (BusinessObject) IMGEO/OverigeS- cheiding https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Scheiding (BusinessObject) BGT/Scheiding SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Wegdeel (SpecializationRelationship) SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 29-04-2023 02:59:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 29-04-2023 02:59:25 CEST
Legenda
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view IM02-Metamodel NEN3610 - IMGEO
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-0d803a81-012f-539d-6666-926dd1bbe4cc
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
Label  : IM02-Metamodel NEN3610 - IMGEO
Elementen  : 
Relaties  :