IM07-Metamodel DAMO

ArchiMate-modellenEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.<a class="mw-lingo-tooltip-link" href="https://kennis.hunzeenaas.nl/index.php/Id-5d0ddd9c-07a3-42f1-ae90-0691292b4c9f"></a> > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > IM07-Metamodel DAMODAMO (of voluit: Data Afspraken Modelmatig Ondersteund) is het datamodel van en voor de waterschappen, waarin de kerngegevens voor de primaire processen en de wettelijke verplichtingen gestandaardiseerd staan omschreven.
IM07-Metamodel DAMODAMO (of voluit: Data Afspraken Modelmatig Ondersteund) is het datamodel van en voor de waterschappen, waarin de kerngegevens voor de primaire processen en de wettelijke verplichtingen gestandaardiseerd staan omschreven.
BusinessObject Beheerregister Afvalwaterketen BusinessObject Rioolgemaal BusinessObject Ontvangstput BusinessObject Zuiveringseenheid BusinessObject Transportstelsel BusinessObject Meetinstrument BusinessObject Meetpunt BusinessObject RWZI BusinessObject Lozingspunt BusinessObject IBA BusinessObject Leiding BusinessObject Inspectieput BusinessObject Verbindingsstuk BusinessObject Afsluiter BusinessObject Ontluchter BusinessObject Overnamepunt BusinessObject Overnamapunt Afspraken BusinessObject Overkluizing BusinessObject Mantelbuis BusinessObject Leidingsegment BusinessObject Pigging-Installatie BusinessObject Kathodische Bescherming BusinessObject Kabel BusinessObject Nooduitlaat BusinessObject Loost Op Rioleringsgebied BusinessObject Rioleringsgebied BusinessObject Randvoorziening BusinessObject Riooloverstort BusinessObject Rioleingsgebied Kentallen BusinessObject Voorwaarden BusinessObject Invloedslijn BusinessObject Hydraulische Randvoorwaarde BusinessObject Zonering BusinessObject Beschermingszone BusinessObject Waterstaatswerk Waterkering BusinessObject Oppervlaktewaterli- chaam BusinessObject HydroObject BusinessObject Waterkering BusinessObject TeenBestorting BusinessObject Waterkering Sectie BusinessObject Meting BusinessObject Meetlocatie BusinessObject Meting kwantiteit BusinessObject Meetnet BusinessObject Profiel BusinessObject Kenmerkende Profiellijn BusinessObject Meetlocatie Profiel BusinessObject Meeting Profiel Punt BusinessObject Meeting Profiel Lijn BusinessObject Plichten BusinessObject Bedieningsplicht BusinessObject Onderhoudsplicht BusinessObject Normering BusinessObject Norm Geparametriseerd Profiel BusinessObject Norm Geparametriseerd Profiel Waarde BusinessObject Aggregatie Objecten BusinessObject HydroObject Groepering BusinessObject Vaarweg BusinessObject Bijzondere Gebieden BusinessObject Bergingsgebied BusinessObject Natuurvriendelijke Oever BusinessObject KRWObjecten BusinessObject KRW Oppervlaktewaterlic- haam Stilstaand BusinessObject KRW Oppervlaktewaterlic- haam Stromend BusinessObject Peil BusinessObject Streefpeil BusinessObject Peilgebied Praktijk BusinessObject Afvoergebied Aanvoergebied BusinessObject Waterbeheergebied BusinessObject Peilgebied Vigerend BusinessObject Peilafwijking Gebied BusinessObject Peilbesluit Gebied BusinessObject AfvoerAanvoergebi- ed BusinessObject Informatiemodel Geo (BGT / IMGEO) https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Kunstwerkdeel (BusinessObject) BGT/Kunstwerkde- el https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/BegroeidTerreindeel (BusinessObject) BGT/BegroeidTerr- eindeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/FunctioneelGebied (BusinessObject) BGT/FunctioneelGe- bied https://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/overbruggingsdeel (BusinessObject) BGT/Overbrugging- sdeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OndersteunendWaterdeel https://www.begrippenxl.nl/imgeo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fimgeo%2Fid%2Fbegrip%2F941 (BusinessObject) BGT/Ondersteunen- dWaterdeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Waterdeel https://www.begrippenxl.nl/imgeo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fimgeo%2Fid%2Fbegrip%2F675 (BusinessObject) BGT/Waterdeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OnbegroeidTerreindeel https://www.begrippenxl.nl/imgeo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fimgeo%2Fid%2Fbegrip%2F674 (BusinessObject) BGT/OnbegroeidTe- rreindeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Plaatsbepalingspunt (BusinessObject) BGT/Plaatsbepalin- gpunt BusinessObject Stelsels BusinessObject Waterkering Stelsel Agg BusinessObject Referentiestelsel BusinessObject Referentiepunt BusinessObject Bekleding Constructie BusinessObject Toplaag Steenzetting BusinessObject Toplaag Asfalt BusinessObject Toplaag Gras BusinessObject Afwerkingslaag BusinessObject Kunstwerk BusinessObject Coupure BusinessObject Tunnel BusinessObject Vispassage BusinessObject Pomp BusinessObject Afsluitmiddel BusinessObject DuikerSifonHevel https://www.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/e392aba9-de4f-46d8-af0c-f2e63b391514 https://begrippen.hunzeenaas.nl/hunzeenaas/nl/page/Sluis (BusinessObject) Sluis https://www.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/5887ad2d-d7d3-435b-9d3a-6d8a5e946c42 https://begrippen.hunzeenaas.nl/hunzeenaas/nl/page/Stuw (BusinessObject) Stuw BusinessObject Gemaal BusinessObject Peilmerk BusinessObject Brug BusinessObject Aquaduct BusinessObject Bodemval BusinessObject Put BusinessObject Doorstroomopening BusinessObject Bodembescherming BusinessObject Vaste Dam BusinessObject Zandvang BusinessObject Vuilvang BusinessObject Voorde BusinessObject Bijzonder Waterkerende Constructie BusinessObject Wandconstructie BusinessObject Kistdam BusinessObject Flexibele Waterkering BusinessObject Anker BusinessObject Kwelscherm BusinessObject Regenwater Buffer BusinessObject Regenwater Buffer Compartiment BusinessObject Lijnvormig Element BusinessObject Regenwaterbuffer BusinessObject Verdediging BusinessObject Grondopbouw BusinessObject Bodemlaag BusinessObject Kernopbouw BusinessObject Inrichtingselementen kering BusinessObject Drainageput BusinessObject Aansluitconstructie BusinessObject Bestorting BusinessObject Drainagebuis BusinessObject Teen Overgangsconstruct- ie BusinessObject Wees Constructie BusinessObject Zinkstuk BusinessObject Beheerregister Waterkering BusinessObject Beheerregister Watersysteem CompositionRelationship CompositionRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 07-10-2020 13:40:43 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 07-10-2020 13:40:43 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view IM07-Metamodel DAMODAMO (of voluit: Data Afspraken Modelmatig Ondersteund) is het datamodel van en voor de waterschappen, waarin de kerngegevens voor de primaire processen en de wettelijke verplichtingen gestandaardiseerd staan omschreven.
Elementtype  : ArchiMateView
ElementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.-id  : Id-aeb2754d-b464-ebbe-49e0-1f7ca1ec83da
ArchiMate-modelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
Label  : IM07-Metamodel DAMODAMO (of voluit: Data Afspraken Modelmatig Ondersteund) is het datamodel van en voor de waterschappen, waarin de kerngegevens voor de primaire processen en de wettelijke verplichtingen gestandaardiseerd staan omschreven.
Elementen  : 
Relaties  :