IM07-Metamodel DAMO

IM07-Metamodel DAMO
BusinessObject Beheerregister Afvalwaterketen BusinessObject Rioolgemaal BusinessObject Ontvangstput BusinessObject Zuiveringseenheid BusinessObject Transportstelsel BusinessObject Meetinstrument BusinessObject Meetpunt BusinessObject RWZI BusinessObject Lozingspunt BusinessObject IBA BusinessObject Leiding BusinessObject Inspectieput BusinessObject Verbindingsstuk BusinessObject Afsluiter BusinessObject Ontluchter BusinessObject Overnamepunt BusinessObject Overnamapunt Afspraken BusinessObject Overkluizing BusinessObject Mantelbuis BusinessObject Leidingsegment BusinessObject Pigging-Installatie BusinessObject Kathodische Bescherming BusinessObject Kabel BusinessObject Nooduitlaat BusinessObject Loost Op Rioleringsgebied BusinessObject Rioleringsgebied BusinessObject Randvoorziening BusinessObject Riooloverstort BusinessObject Rioleingsgebied Kentallen BusinessObject Voorwaarden BusinessObject Invloedslijn BusinessObject Hydraulische Randvoorwaarde BusinessObject Zonering BusinessObject Beschermingszon- e BusinessObject Waterstaatswerk Waterkering BusinessObject Oppervlaktewaterl- ichaam BusinessObject HydroObject BusinessObject Waterkering BusinessObject TeenBestorting BusinessObject Waterkering Sectie BusinessObject Meting BusinessObject Meetlocatie BusinessObject Meting kwantiteit BusinessObject Meetnet BusinessObject Profiel BusinessObject Kenmerkende Profiellijn BusinessObject Meetlocatie Profiel BusinessObject Meeting Profiel Punt BusinessObject Meeting Profiel Lijn BusinessObject Plichten BusinessObject Bedieningsplicht BusinessObject Onderhoudsplicht BusinessObject Normering BusinessObject Norm Geparametriseerd Profiel BusinessObject Norm Geparametriseerd Profiel Waarde BusinessObject Aggregatie Objecten BusinessObject HydroObject Groepering BusinessObject Vaarweg BusinessObject Bijzondere Gebieden BusinessObject Bergingsgebied BusinessObject Natuurvriendelijke Oever BusinessObject KRWObjecten BusinessObject KRW Oppervlaktewaterl- ichaam Stilstaand BusinessObject KRW Oppervlaktewaterl- ichaam Stromend BusinessObject Peil BusinessObject Streefpeil BusinessObject Peilgebied Praktijk BusinessObject Afvoergebied Aanvoergebied BusinessObject Waterbeheergebi- ed BusinessObject Peilgebied Vigerend BusinessObject Peilafwijking Gebied BusinessObject Peilbesluit Gebied BusinessObject AfvoerAanvoerge- bied BusinessObject Informatiemodel Geo (BGT / IMGEO) https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Kunstwerkdeel (BusinessObject) BGT/Kunstwerkd- eel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/BegroeidTerreindeel (BusinessObject) BGT/BegroeidTer- reindeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/FunctioneelGebied (BusinessObject) BGT/Functioneel- Gebied https://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/overbruggingsdeel (BusinessObject) BGT/Overbruggin- gsdeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OndersteunendWaterdeel https://www.begrippenxl.nl/imgeo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fimgeo%2Fid%2Fbegrip%2F941 (BusinessObject) BGT/Ondersteun- endWaterdeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Waterdeel https://www.begrippenxl.nl/imgeo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fimgeo%2Fid%2Fbegrip%2F675 (BusinessObject) BGT/Waterdeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/OnbegroeidTerreindeel https://www.begrippenxl.nl/imgeo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fdefinities.geostandaarden.nl%2Fimgeo%2Fid%2Fbegrip%2F674 (BusinessObject) BGT/Onbegroeid- Terreindeel https://definities.geostandaarden.nl/imgeo/doc/begrip/Plaatsbepalingspunt (BusinessObject) BGT/Plaatsbepali- ngpunt BusinessObject Stelsels BusinessObject Waterkering Stelsel Agg BusinessObject Referentiestelsel BusinessObject Referentiepunt BusinessObject Bekleding Constructie BusinessObject Toplaag Steenzetting BusinessObject Toplaag Asfalt BusinessObject Toplaag Gras BusinessObject Afwerkingslaag BusinessObject Kunstwerk BusinessObject Coupure BusinessObject Tunnel BusinessObject Vispassage BusinessObject Pomp BusinessObject Afsluitmiddel BusinessObject DuikerSifonHevel https://www.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/e392aba9-de4f-46d8-af0c-f2e63b391514 https://begrippen.hunzeenaas.nl/hunzeenaas/nl/page/Sluis (BusinessObject) Sluis https://www.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/5887ad2d-d7d3-435b-9d3a-6d8a5e946c42 https://begrippen.hunzeenaas.nl/hunzeenaas/nl/page/Stuw (BusinessObject) Stuw BusinessObject Gemaal BusinessObject Peilmerk BusinessObject Brug BusinessObject Aquaduct BusinessObject Bodemval BusinessObject Put BusinessObject Doorstroomopeni- ng BusinessObject Bodembeschermi- ng BusinessObject Vaste Dam BusinessObject Zandvang BusinessObject Vuilvang BusinessObject Voorde BusinessObject Bijzonder Waterkerende Constructie BusinessObject Wandconstructie BusinessObject Kistdam BusinessObject Flexibele Waterkering BusinessObject Anker BusinessObject Kwelscherm BusinessObject Regenwater Buffer BusinessObject Regenwater Buffer Compartiment BusinessObject Lijnvormig Element BusinessObject Regenwaterbuffer BusinessObject Verdediging BusinessObject Grondopbouw BusinessObject Bodemlaag BusinessObject Kernopbouw BusinessObject Inrichtingselementen kering BusinessObject Drainageput BusinessObject Aansluitconstructi- e BusinessObject Bestorting BusinessObject Drainagebuis BusinessObject Teen Overgangsconstr- uctie BusinessObject Wees Constructie BusinessObject Zinkstuk BusinessObject Beheerregister Waterkering BusinessObject Beheerregister Watersysteem CompositionRelationship CompositionRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 07-04-2024 13:22:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 13:22:43 CEST
Legenda
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view IM07-Metamodel DAMO
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-aeb2754d-b464-ebbe-49e0-1f7ca1ec83da
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
Label  : IM07-Metamodel DAMO
Elementen  : 
Relaties  :