IM02-Legger

ArchiMate-modellenEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.<a class="mw-lingo-tooltip-link" href="https://kennis.hunzeenaas.nl/index.php/Id-5d0ddd9c-07a3-42f1-ae90-0691292b4c9f"></a> > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > IM02-LeggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet.
IM02-LeggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet.
BusinessObject Keur BusinessObject Legger BusinessObject Legger Watersysteem BusinessObject Aquaduct BusinessObject Bodemval BusinessObject Brug BusinessObject Hydraulische Randvoorwaarde BusinessObject Afsluitmiddel BusinessObject Bergingsgebied BusinessObject DuikerSifonHevel BusinessObject Gemaal BusinessObject HydroObject BusinessObject Natuurvriendelijke Oever BusinessObject Put BusinessObject Regenwater Buffer https://www.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/e392aba9-de4f-46d8-af0c-f2e63b391514 https://begrippen.hunzeenaas.nl/hunzeenaas/nl/page/Sluis (BusinessObject) Sluis https://www.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/5887ad2d-d7d3-435b-9d3a-6d8a5e946c42 https://begrippen.hunzeenaas.nl/hunzeenaas/nl/page/Stuw (BusinessObject) Stuw BusinessObject Beschermingszone BusinessObject Oppervlaktewaterli- chaam BusinessObject Regenwater Buffer Compartiment BusinessObject Zandvang BusinessObject Vuilvang BusinessObject Vaste Dam BusinessObject Vispassage BusinessObject Legger Waterveiligheid BusinessObject Anker BusinessObject Aansluitconstructie BusinessObject Waterkering BusinessObject Ankerveld BusinessObject Coupure BusinessObject Bodembescherming BusinessObject Drainagebuis BusinessObject Wees Constructie BusinessObject Flexibele Waterkering BusinessObject Invloedslijn BusinessObject Kenmerkende Profiellijn BusinessObject Kistdam BusinessObject Zinkstuk BusinessObject Kwelscherm BusinessObject Referentiepunt BusinessObject Waterstaatswerk Waterkering BusinessObject Wandconstructie BusinessObject Teen Overgangsconstruct- ie BusinessObject Referentiestelsel BusinessObject Afsluitmiddel BusinessObject DuikerSifonHevel BusinessObject Gemaal https://www.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/e392aba9-de4f-46d8-af0c-f2e63b391514 https://begrippen.hunzeenaas.nl/hunzeenaas/nl/page/Sluis (BusinessObject) Sluis BusinessObject Vispassage https://www.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/5887ad2d-d7d3-435b-9d3a-6d8a5e946c42 https://begrippen.hunzeenaas.nl/hunzeenaas/nl/page/Stuw (BusinessObject) Stuw BusinessObject Beschermingszone CompositionRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 10-10-2020 20:56:17 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 10-10-2020 20:56:17 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view IM02-LeggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet.
Elementtype  : ArchiMateView
ElementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.-id  : Id-d0718975-73bb-7905-0da7-d1d5b9d2b0b2
ArchiMate-modelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
Label  : IM02-LeggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet.
Elementen  : 
Relaties  :