HydroObject

ArchiMate-modellenEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.<a class="mw-lingo-tooltip-link" href="https://kennis.hunzeenaas.nl/index.php/Id-5d0ddd9c-07a3-42f1-ae90-0691292b4c9f"></a> > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > BusinessObjects > HydroObjectSamenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
ArchiMate-elementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie. HydroObjectSamenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
ElementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.-id  : Id-899e2693-25b6-8dd4-8df4-9ff2babf65f4
ArchiMate-modelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
Label  : HydroObjectSamenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :