BP006-Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen

ArchiMate-modellenEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.<a class="mw-lingo-tooltip-link" href="https://kennis.hunzeenaas.nl/index.php/Id-5d0ddd9c-07a3-42f1-ae90-0691292b4c9f"></a> > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP006-Beheren van boringenEen middel om door boren of steken toegang te krijgen tot de ondergrond om bijvoorbeeld geroerde en/of ongeroerde monsters aan de ondergrond te ontlenen voor nader onderzoek., peilbuizenBuis waarmee men de grondwaterstand meet of waarin men monsters neemt van het grondwater. en sonderingenEen middel om op gestandaardiseerde wijze de indringingsweerstand van een conusvormig lichaam (de conus) te bepalen als maat voor de consistentie of vastheid van de grondslag.
BP006-Beheren van boringenEen middel om door boren of steken toegang te krijgen tot de ondergrond om bijvoorbeeld geroerde en/of ongeroerde monsters aan de ondergrond te ontlenen voor nader onderzoek., peilbuizenBuis waarmee men de grondwaterstand meet of waarin men monsters neemt van het grondwater. en sonderingenEen middel om op gestandaardiseerde wijze de indringingsweerstand van een conusvormig lichaam (de conus) te bepalen als maat voor de consistentie of vastheid van de grondslag.
Het geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensbeheer BusinessProcess Beheren gegevens ApplicationComponent Data-laad-en- transformatiecomponent (ETL) ApplicationComponent FME Desktop ApplicationComponent Kunstmatige Intelligentie- component ApplicationComponent Bolesian ApplicationComponent Documentbeheercomponent ApplicationComponent JOIN Het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende grondlagen) (ApplicationFunction) Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen ApplicationFunction Beheren van boringen ApplicationFunction Beheren van peilbuizen ApplicationFunction Beheren van sonderingen Component voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen) Toelichting: (ApplicationComponent) Sonderingen- en boringregistercomponent ApplicationComponent GeoTechnisch Archief (GTA) BusinessProcess Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen BusinessProcess Verzamelen BusinessProcess Beoordelen BusinessProcess Registreren BusinessProcess Publiceren ApplicationService Registreren Boring ApplicationService Registreren Peilbuis ApplicationService Registreren Sondering BusinessObject Boring BusinessObject Peilbuis BusinessObject Sondering BusinessEvent Boring uitgevoerd BusinessEvent Peilbuis geplaatst BusinessEvent Sondering uitgevoerd BusinessObject Onderzoeksrapport ApplicationComponent Geo-gegevens beheer en analyse component (GIS) Het geautomatiseerd voorspellen op basis van grote hoeveelheden criminaliteit gerelateerde data, profielen, resultaten in het verleden en het verbeteren van deze voorspellingen op basis van feedback uit eerdere voorspellingen. (ApplicationFunction) Machine learning data ApplicationService Uitwisselen GEO informatieservices BusinessEvent Sondering, boring of peilbuis geregistreerd DataObject Sondering DataObject Boring DataObject Peilbuis ApplicationComponent Managementinform- atiecomponent ApplicationComponent ArcGIS Desktop ApplicationComponent GeoWeb ApplicationComponent Hexagon Smart M.Apps ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship Ondersteunt functionaliteiten AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship Ondersteunt functionaliteiten AssociationRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship RW AccessRelationship RW AccessRelationship RW RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship RealizationRelationship Realiseert AssociationRelationship ServingRelationship ServingRelationship Raadplegen ServingRelationship Raadplegen SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Deze svg is op 07-10-2020 13:41:03 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 07-10-2020 13:41:03 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view BP006-Beheren van boringenEen middel om door boren of steken toegang te krijgen tot de ondergrond om bijvoorbeeld geroerde en/of ongeroerde monsters aan de ondergrond te ontlenen voor nader onderzoek., peilbuizenBuis waarmee men de grondwaterstand meet of waarin men monsters neemt van het grondwater. en sonderingenEen middel om op gestandaardiseerde wijze de indringingsweerstand van een conusvormig lichaam (de conus) te bepalen als maat voor de consistentie of vastheid van de grondslag.
Elementtype  : ArchiMateView
ElementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.-id  : Id-6b24ffc5-d076-bcc2-bebf-c85596a1bbbb
ArchiMate-modelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
Label  : BP006-Beheren van boringenEen middel om door boren of steken toegang te krijgen tot de ondergrond om bijvoorbeeld geroerde en/of ongeroerde monsters aan de ondergrond te ontlenen voor nader onderzoek., peilbuizenBuis waarmee men de grondwaterstand meet of waarin men monsters neemt van het grondwater. en sonderingenEen middel om op gestandaardiseerde wijze de indringingsweerstand van een conusvormig lichaam (de conus) te bepalen als maat voor de consistentie of vastheid van de grondslag.
Elementen  : 
Relaties  :