Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen

ArchiMate-modellen > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > ApplicationFunctions > Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen