Beheren gegevens

ArchiMate-element Beheren gegevens
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-638c9990-0499-564a-8be0-62da2db34ad0
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
Label  : Beheren gegevens
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
BusinessProcess Beheren gegevens Het geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensbeh- eer BusinessProcess Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen BusinessProcess Beheren Basisregistrati- e Grootschalige Topografie (BGT) BusinessProcess Beheren Basisregistrati- e Ondergrond (BRO) BusinessProcess Beheren Basisregistrati- es BusinessProcess Beheren Kernregistratie- s BusinessProcess Ondersteunen Gegevensbeh- eer BusinessProcess Beheren Open Data BusinessProcess Behandelen mutatiemeldin- g objecten BusinessProcess Inwinnen gegevens BusinessProcess Beheren Registratie Watersysteem BusinessProcess Beheren Registratie Waterkeringen BusinessProcess Beheren Registratie Afvalwaterzuiv- ering BusinessProcess Beheren tijd- en meetreeksen BusinessProcess Beheren metadata BusinessProcess Behandelen terugmelding BusinessProcess Publiceren Open Data BusinessProcess Beheren gegevenskwali- teit BusinessProcess Beheren gegevensafspr- aken BusinessProcess Leveren gegevensprod- ucten AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 23-04-2023 04:08:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 23-04-2023 04:08:48 CEST