Beheren gegevens

ArchiMate-element Beheren gegevens
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-638c9990-0499-564a-8be0-62da2db34ad0
ArchiMate-model  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
Label  : Beheren gegevens
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
BusinessProcess Beheren gegevens Het geheel van activiteiten om in het waterschap op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensbehee- r BusinessProcess Beheren van boringen, peilbuizen en sonderingen BusinessProcess Beheren Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) BusinessProcess Beheren Basisregistratie Ondergrond (BRO) BusinessProcess Beheren Basisregistraties BusinessProcess Beheren Kernregistraties BusinessProcess Ondersteunen Gegevensbeheer BusinessProcess Beheren Open Data BusinessProcess Behandelen mutatiemelding objecten BusinessProcess Inwinnen gegevens BusinessProcess Beheren Registratie Watersysteem BusinessProcess Beheren Registratie Waterkeringen BusinessProcess Beheren Registratie Afvalwaterzuive- ring BusinessProcess Beheren tijd- en meetreeksen BusinessProcess Beheren metadata BusinessProcess Behandelen terugmelding BusinessProcess Publiceren Open Data BusinessProcess Beheren gegevenskwalite- it BusinessProcess Beheren gegevensafsprak- en BusinessProcess Leveren gegevensproduc- ten AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 22-10-2020 13:38:35 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 22-10-2020 13:38:35 CEST