BP008-Beheren Basisregistratie Ondergrond (BRO)

ArchiMate-modellenEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.<a class="mw-lingo-tooltip-link" href="https://kennis.hunzeenaas.nl/index.php/Id-5d0ddd9c-07a3-42f1-ae90-0691292b4c9f"></a> > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP008-Beheren Basisregistratie OndergrondDe Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. (BRODe Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond.)
BP008-Beheren Basisregistratie OndergrondDe Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. (BRODe Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond.)
BusinessProcess Beheren Basisregistratie Ondergrond (BRO) BusinessProcess Verzamelen BusinessProcess Beoordelen BusinessProcess Registreren BusinessProcess Publiceren BusinessEvent Registratieobject geregistreerd in LV- BRO BusinessEvent Registratieobject BRO BusinessEvent Uitvoeren Geotechnisch Sondeeronderzoek BusinessEvent Uitvoeren boring BusinessEvent Plaatsen peilbuis [in uitvoering] BusinessObject Registratieobject Geotechnisch sondeeronderzoek BusinessObject Booronderzoek BusinessObject Registratieobject Grondwatermonitori- ngput BusinessObject Sondering BusinessObject Peilbuis BusinessObject Boring BusinessObject Boorprofiel BusinessObject Registratieobject Bodemkundige wandbeschrijving BusinessObject Registratieobject Bodemkundige Wandmonsteranalys- e BusinessObject Registratieobject Bodemkundige Boormonsteranalyse BusinessObject Registratieobject Cultuurtechnische Boormonsterbeschri- jving BusinessObject Registratieobject Cultuurtechnische Boormonsteranalyse BusinessObject Registratieobject Geotechnische Boormonsterbeschri- jving BusinessObject Registratieobject Geotechnische Boormonsteranalyse BusinessObject Registratieobject Geologische Boormonsterbeschri- jving BusinessObject Registratieobject Geologische Boormonsteranalyse BusinessService Basisregistratie Ondergrond (BRO) ApplicationComponent GeoTechnisch Archief (GTA) TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-10-2020 21:01:18 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 14-10-2020 21:01:18 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view BP008-Beheren Basisregistratie OndergrondDe Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. (BRODe Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond.)
Elementtype  : ArchiMateView
ElementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.-id  : Id-dba75968-0947-584d-ee79-10c007f05e3b
ArchiMate-modelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
Label  : BP008-Beheren Basisregistratie OndergrondDe Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. (BRODe Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond.)
ArchiMate-gezichtspunt  : Business Process
Elementen  : 
Relaties  :