BP005-Beheren Tijd- en meetreeksen

ArchiMate-modellenEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.<a class="mw-lingo-tooltip-link" href="https://kennis.hunzeenaas.nl/index.php/Id-5d0ddd9c-07a3-42f1-ae90-0691292b4c9f"></a> > Domein Architectuur Gegevens en Integratie > Views > BP005-Beheren TijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment.- en meetreeksen
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view BP005-Beheren TijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment.- en meetreeksen
Elementtype  : ArchiMateView
ElementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.-id  : Id-93e52126-bfb5-591c-934d-bbd22880d5ff
ArchiMate-modelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
Label  : BP005-Beheren TijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment.- en meetreeksen
Elementen  : 
Relaties  :