IN04-Ontsluiting basis- en kerngegevens

IN04-Ontsluiting basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel.- en kerngegevens
ArchiMateNote Waterschap ApplicationComponent Gegevensmagazijn Functionaliteit voor het registreren, delen en integreren van actuele en historische gegevens uit verschillende bronnen en het ontsluiten hiervan naar andere applicaties. (ApplicationFunction) Registreren en delen van gegevenssets Functionaliteit voor het registreren en naar applicaties ontsluiten van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationFunction) Registreren en delen van basisgegevens ApplicationComponent Vertex Link Functionaliteit voor het transformeren en integreren van gegevens. (ApplicationFunction) Transformeren en integreren van linked gegevens ApplicationComponent VLtrader Digikoppeling adapter ApplicationComponent Elektronische ServiceBus (ESB) component Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt. (ApplicationFunction) Registreren en delen van loggegevens Functionaliteit voor het uitwisselen, transformeren en routeren van berichten (ApplicationFunction) Routeren en transformeren van berichten Functionaliteit voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar interne afnemers. Functionaliteit omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangs en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen (ApplicationFunction) Inwinnen en routeren van notificaties ApplicationComponent Data-laad-en- transformatiecomponent (ETL) ApplicationFunction Extraheren, Transleren en Laden van gegevens ArchiMateNote Verbinden op landelijk niveau Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) Digikoppelingvoorziening Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) Digimeldingvoorzie- ning Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) Digileveringvoorzie- ning ApplicationCollaboration Basisregistraties Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) Basisregistratie Kadaster (BRK) Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) Basisregistratie Topografie (BRT) Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) Basisregistratie Ondergrond (BRO) Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) Nationaal Handelregister (NHR) Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) Gemeentelijke Basisadministratie Verstrekkingsvoorzi- ening (GBA-V) Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Landelijke voorziening Basisregistratie Ondergrond (voorheen ook wel DINO) (ApplicationService) BRO - Basisregistratie Ondergrond Landelijke voorziening Basisregistratie Topografie (ApplicationService) BRT - Basisregistratie Topografie Landelijke voorziening GBA-V. GBA verstrekkingen voor het afnemers. (ApplicationService) GBA-V Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register. (ApplicationService) NHR - Handelsregister Landelijke voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Gemeenten zijn bronhouder van de BAG en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG. (ApplicationService) LV-BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De voorloper GBKN gaat op in de BGT. De BGT is de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De gemeenten zijn samen met Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie en het Ministerie van EL&I bronhouders. (ApplicationService) LV-BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale registratie en de kadastrale kaart. De digitale kadastrale kaart toont in één oogopslag de ligging van de kadastrale percelen. (ApplicationService) BRK - Basisregistratie Kadaster "Generiek toepasbaar systeem systeem om berichten uit te wisselen waarbij Digikoppeling wordt ingezet als adapter." (ApplicationService) Webservice Digilevering ApplicationService Webservice Digimelding BusinessCollaboration Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) BusinessService Basisregistratie Kadaster (BRK) BusinessService Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) BusinessService Basisregistratie Topografie (BRT) BusinessService Basisregistratie Ondergrond (BRO) BusinessService Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) BusinessService Gemeentelijke Basisadministratie Verstrekkingsvoorzi- ening (GBA-V) BusinessService Nationaal Handelregister (NHR) BusinessCollaboration Regionale Digitale Infrastructuur (RDI) BusinessService Gegevensknooppun- t Groningen (GKG) BusinessCollaboration Sectorale Digitale Infrastructuur (SDI) BusinessService Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) BusinessService Centrale Distributie Laag (CDL) BusinessService Wet Informatie Ondergrondse Netwerken (WION) AssociationRelationship AssociationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 14-10-2020 20:36:10 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 14-10-2020 20:36:10 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view IN04-Ontsluiting basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel.- en kerngegevens
Elementtype  : ArchiMateView
ElementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie.-id  : Id-8c2d4d2a-f041-845f-30a6-916af21f06c0
ArchiMate-modelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid.  : Domein Architectuur Gegevens en Integratie
Label  : IN04-Ontsluiting basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel.- en kerngegevens
Elementen  : (Er is niets om te tonen.)
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)