beheersregister

Eigenschappen

VoorkeurslabelbeheersregisterRegister van de beheerder, waarin de feitelijke toestand van het beheerde staat aangegeven.
DefinitieRegister van de beheerderPubliekrechtelijke instantie of (rechts) persoon die toeziet op de instandhouding o.a. van een waterstaatswerk., waarin de feitelijke toestandGeheel van omstandigheden of condities waarin een fysiek object, informatieobject of activiteit zich bevindt op een specifiek moment in de tijd. van het beheerde staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. aangegeven.
SynoniemprocesregisterRegister van de beheerder, waarin de feitelijke toestand van het beheerde staat aangegeven., procesregistersRegister van de beheerder, waarin de feitelijke toestand van het beheerde staat aangegeven., technisch beheersregisterRegister van de beheerder, waarin de feitelijke toestand van het beheerde staat aangegeven., technische beheersregistersRegister van de beheerder, waarin de feitelijke toestand van het beheerde staat aangegeven.
Toelichting op definitieDocumentEen bundeling van verschillende vormen van content die als geheel bewerkt kan worden en in bestandsvorm wordt opgeslagen. met de beschrijving van de feitelijke toestandGeheel van omstandigheden of condities waarin een fysiek object, informatieobject of activiteit zich bevindt op een specifiek moment in de tijd. van de waterkeringKunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben., met de voor het behoud van het waterkerend vermogenVermogen is een natuurkundige grootheid voor de energie (arbeid) per tijdseenheid. De SI-eenheid voor vermogen is de watt. kenmerkende gegevens van de constructieWat door construeren ontstaan is..
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/09d1f035-d8e0-410d-a6b6-5fdac3496021
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=28141&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
beheersregisterRegister van de beheerder, waarin de feitelijke toestand van het beheerde staat aangegeven.Breder
  • registratie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beheersregisterRegister van de beheerder, waarin de feitelijke toestand van het beheerde staat aangegeven.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
beheersregisterRegister van de beheerder, waarin de feitelijke toestand van het beheerde staat aangegeven.Gerelateerd
  • beheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • beheerder (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beheersregisterRegister van de beheerder, waarin de feitelijke toestand van het beheerde staat aangegeven.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
beheerder (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbeheersregisterRegister van de beheerder, waarin de feitelijke toestand van het beheerde staat aangegeven.
Rdf.jpg