Geonovum


Eigenschappen

VoorkeurslabelGeonovum
DefinitieGeonovum is een overheidsstichting die zich bezig houd met de ontwikkeling en beheer van de generieke geo-standaarden & geo-informatie infrastructuur, kennisontwikkeling en de ondersteuning van het GI-beraad.
Toelichting op definitieGeonovum ontvangt subsidie van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Rijkswaterstaat, het Kadaster en van de Geologische Dienst Nederland TNO.

Geonovum is een stichting die op 4 april 2007 is opgericht als fusie van de Stichting Ravi (Raad voor Vastgoed Informatie) en de Stichting NCGI (National Clearinghouse Geo-Informatie). Geonovum is gevestigd in Amersfoort.

De Stichting Geonovum stelt zich ten doel om:

de toegankelijkheid van geo-informatie te verbeteren door standaardisatie de uitwisseling van geo-informatie en de combinatie met andere soorten informatie mogelijk te maken kennis te delen over de totstandkoming van de geo-informatie infrastructuur en het praktische gebruik ervan

De Stichting Geonovum ontvangt als basisfinanciering een subsidie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Kadaster en TNO.
Exacte overeenkomsthttps://www.geonovum.nl/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Geonovum
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
GeonovumBreder
GeonovumBron van
GeonovumGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Metamodel Informatie Modellering (Begrip)Deel vanGeonovum
beraad voor Geo-Informatie (Begrip)GerelateerdGeonovum
geo-standaarden (Begrip)GerelateerdGeonovum
Rdf.jpg