Informatiemodel Water


Eigenschappen

VoorkeurslabelInformatiemodel Water
AfkortingIMWA
DefinitieHet Informatiemodel Water (IMWA) is dé Nederlandse standaard voor de uitwisseling van geografische gegevens in het waterbeheer.
SynoniemInformatie model water
Toelichting op definitieIn Nederland zijn er informatiemodellen specifiek voor sectoren. Voor gegevens met een ruimtelijke (geografische) component is er een landelijke standaard, de NEN 3610. IMWA is in de NEN3610 opgenomen als sectormodel voor Water, naast andere sectormodellen, zoals die voor de Ruimtelijke Ordening (IMRO), Kabels en Leidingen (IMKL) en Top10NL.

IMWA is – net als de overige sectormodellen onder de NEN3610 – bedoeld om uniforme uitwisseling van ruimtelijke gegevens mogelijk te maken. De verschillende informatie die uitgewisseld worden met IMWA bevatten altijd een ruimtelijke component. De informatie relateert dan ook altijd aan een object uit de werkelijkheid, zoals een waterloop, sluis of waterkering dat als punt, lijn of vlak op een kaart getekend kan worden. Door de ligging en grenzen van objecten uit te wisselen is het mogelijk de ruimtelijke informatie tussen verschillende waterbeheerders af te stemmen.

Ook vormt IMWA de geografische kapstok waaraan alle overige informatie opgehangen kan worden. Het geografisch object hoeft dan maar één keer uitgewisseld te worden en vervolgens kan er vanuit de overige werkprocessen naar verwezen worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het meten van grondwaterstanden in een put. De put wordt éénmalig vastgelegd / uitgewisseld met al zijn eigenschappen, zoals diepte, type en beheerder. De maandelijkse metingen hoeven dan alleen nog maar een verwijzing naar die put te bevatten. Zo wordt er nooit meer informatie dan nodig is uitgewisseld. Uiteraard moeten wijzigingen in zo'n object als de put wel worden uitgewisseld wanneer er iets aan de put verandert. In dit voorbeeld is zichtbaar hoe UM-Aquo Metingen (met daarin de informatie over de metingen) relateert aan de geografische objecten zoals de put in IMWA.
Voorbeeldhttp://www.aquo.nl/documents/2018/03/rapport-modeldocumentatie-imwa-2017.pdf
Exacte overeenkomsthttp://www.aquo.nl/over-aquo/aquo-onderdelen/aquo-modellen/imwa/

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Informatiemodel WaterBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Informatiemodel Metingen (Begrip)BrederInformatiemodel Water
Informatiemodel Water Kern (Begrip)BrederInformatiemodel Water
Informatiemodel Water Normen (Begrip)BrederInformatiemodel Water
Informatiemodel Water Profielen (Begrip)BrederInformatiemodel Water
Informatiemodel Water Watersysteem (Begrip)BrederInformatiemodel Water
Informatiemodel Water Waterveiligheid (Begrip)BrederInformatiemodel Water
Rdf.jpg