Informatiemodel Water Kern

Eigenschappen

VoorkeurslabelInformatiemodel Water KernKernonderdelen van het informatiemodel Water.
AfkortingIMWA KernKernonderdelen van het informatiemodel Water.
DefinitieKernonderdelen van het informatiemodel WaterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O)..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquo.nl/over-aquo/aquo-onderdelen/aquo-modellen/imwa-kern/
Afbeelding vanIMWA kern

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
Informatiemodel Water KernKernonderdelen van het informatiemodel Water.Breder
  • Informatiemodel Water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
Informatiemodel Water KernKernonderdelen van het informatiemodel Water.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg