beheerder


Eigenschappen

Voorkeurslabelbeheerder
DefinitiePubliekrechtelijke instantie of (rechts) persoon die toeziet op de instandhouding o.a. van een waterstaatswerk.
Synoniembeheerders
Toelichting op definitieBron: Woordgebruik bij Waterschappen, C. Euser, Heemraad Waterschap IJsselmonde, 1985.


Bevoegd bestuursorgaan van het overheidslichaam dat belast is met beheer; (bron: Waterwet)

Verantwoordelijke voor het uitvoeren van het beheer. (bron: AOA Begrippen- en Definitielijst)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-dcfa5875-9af5-457b-ab80-08fec61cf2b3

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beheerderBreder
beheerderBron van
beheerderGerelateerd
beheerderLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beheerderoordeel (Begrip)Gerelateerdbeheerder
beheersregister (Begrip)Gerelateerdbeheerder
Rdf.jpg