waterstaatswerk


Eigenschappen

Voorkeurslabelwaterstaatswerk
DefinitieOppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.
Publieksvriendelijke toelichtingOppervlaktewater, bergingsgebieden, waterkeringen of ondersteunende bouwwerken.
Synoniemwaterstaatswerken, Waterstaatswerk, Waterstaatswerken
Toelichting op definitieBron: BWBR0025458, Wet van 29 januari 2009, houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet) / UIVO-W. / Aquo)


Voor de geografische ligging van het waterstaatswerk wordt de feitelijke situatie opgenomen. (richtlijn legger oppervlaktewaterlichamen van de Unie van Waterschappen, https://www.uvw.nl/wp-content/files/Unierichtlijn%20Legger%20Oppervlaktewaterlichamen%202013.pdf)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-24d88ffb-09a9-4c92-9e00-974270ccb241
Bijna overeenkomsthttps://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Waterschap%20Drents%20Overijsselse%20Delta/CVDR602559.html
Afbeelding vanWaterstaatswerk met profiel van vrije ruimte, en beschermingszones.
Waterstaatswerk met profiel van vrije ruimte, en beschermingszones
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterstaatswerkBreder
waterstaatswerkBron van
waterstaatswerkLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bergingsgebied (Begrip)Brederwaterstaatswerk
oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Brederwaterstaatswerk
waterkering (Begrip)Brederwaterstaatswerk
waterstaatswerk waterkering (Begrip)Brederwaterstaatswerk
oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Deel vanwaterstaatswerk
beheerder (Begrip)Gerelateerdwaterstaatswerk
functioneel gebied infrastructuur waterstaatswerken (Begrip)Gerelateerdwaterstaatswerk
situatietekening (Begrip)Gerelateerdwaterstaatswerk
tracé (Begrip)Gerelateerdwaterstaatswerk
vast onderhoud (Begrip)Gerelateerdwaterstaatswerk
zonering (Begrip)Gerelateerdwaterstaatswerk
Rdf.jpg