Informatiemodel Metingen

Eigenschappen

VoorkeurslabelInformatiemodel MetingenHet Informatiemodel Metingen (IM Metingen) is het nieuwe model binnen Aquo voor het uitwisselen van water gerelateerde meetgegevens.
AfkortingIM MetingenHet Informatiemodel Metingen (IM Metingen) is het nieuwe model binnen Aquo voor het uitwisselen van water gerelateerde meetgegevens.
DefinitieHet Informatiemodel MetingenHet Informatiemodel Metingen (IM Metingen) is het nieuwe model binnen Aquo voor het uitwisselen van water gerelateerde meetgegevens. (IM MetingenHet Informatiemodel Metingen (IM Metingen) is het nieuwe model binnen Aquo voor het uitwisselen van water gerelateerde meetgegevens.) is het nieuwe model binnen AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. voor het uitwisselen van water gerelateerde meetgegevensEen kwantitatieve vorm van ‘dominante informatie’: Meetgegevens waarmee (potentiële) ketenpartners essentiële informatie met elkaar uitwisselen ten behoeve van optimale ketensamenwerking. Tijdens de uitvoeringsfase betreft dit operationele informatie uit de voorhanden zijnde samenwerking. Tijdens het aanbestedingstraject betreft dit vaker gekwantificeerde prestatie-informatie ter onderbouwing van aangeboden prestaties..
Toelichting op definitiePer 1 januari 2016 is het model voor het uitwisselen van meetgegevensEen kwantitatieve vorm van ‘dominante informatie’: Meetgegevens waarmee (potentiële) ketenpartners essentiële informatie met elkaar uitwisselen ten behoeve van optimale ketensamenwerking. Tijdens de uitvoeringsfase betreft dit operationele informatie uit de voorhanden zijnde samenwerking. Tijdens het aanbestedingstraject betreft dit vaker gekwantificeerde prestatie-informatie ter onderbouwing van aangeboden prestaties. opgenomen in de Aquo-standaardUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector..

IM MetingenHet Informatiemodel Metingen (IM Metingen) is het nieuwe model binnen Aquo voor het uitwisselen van water gerelateerde meetgegevens. is een informatiemodel dat IHWHet Informatiehuis Water (IHW) is een samenwerkingsverband tussen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de waterschappen en is opgericht in 2010. IHW beheert de Aquo-standaard. en SIKB gezamenlijk hebben ontwikkeld en nu gezamenlijk beherenHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.. Het model is geschikt voor het uitwissel van chemischeScheikunde of chemie is de natuurwetenschap die zich richt op de studie van samenstelling en opbouw van stoffen, de chemische veranderingen die plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden, en de wetmatigheden die daaruit te destilleren zijn., fysische en biologische meetgegevensEen kwantitatieve vorm van ‘dominante informatie’: Meetgegevens waarmee (potentiële) ketenpartners essentiële informatie met elkaar uitwisselen ten behoeve van optimale ketensamenwerking. Tijdens de uitvoeringsfase betreft dit operationele informatie uit de voorhanden zijnde samenwerking. Tijdens het aanbestedingstraject betreft dit vaker gekwantificeerde prestatie-informatie ter onderbouwing van aangeboden prestaties. en kan worden toegepast in zowel de watersector als de bodemsector.

De komst van IM MetingenHet Informatiemodel Metingen (IM Metingen) is het nieuwe model binnen Aquo voor het uitwisselen van water gerelateerde meetgegevens. luidt het einde van het model UM AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. Metingen in; dit model wordt na 31 december 2017 niet meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. beheerd. Vanaf 1 januari 2018 ondersteunt het Informatiehuis WaterHet Informatiehuis Water (IHW) is een samenwerkingsverband tussen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de waterschappen en is opgericht in 2010. IHW beheert de Aquo-standaard. dus alleen nog IM MetingenHet Informatiemodel Metingen (IM Metingen) is het nieuwe model binnen Aquo voor het uitwisselen van water gerelateerde meetgegevens..
Voorbeeldhttp://www.aquo.nl/documents/2018/02/rapport-uitwisselmodel-im-metingen.pdf
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquo.nl/over-aquo/aquo-onderdelen/aquo-modellen/im-metingen/

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
Informatiemodel MetingenHet Informatiemodel Metingen (IM Metingen) is het nieuwe model binnen Aquo voor het uitwisselen van water gerelateerde meetgegevens.Breder
  • Informatiemodel Water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
Informatiemodel MetingenHet Informatiemodel Metingen (IM Metingen) is het nieuwe model binnen Aquo voor het uitwisselen van water gerelateerde meetgegevens.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg