landschapselement


Eigenschappen

Voorkeurslabellandschapselement
DefinitieIndividueel klein element in het landschap met een natuurwetenschappelijke, visuele en/of cultuurhistorische waarde
Synoniemlandschapselementen
Toelichting op definitieEen landschapselement is een onderdeel van het landschap dat als een vrij homogeen deel van het totale beeld wordt ervaren.

Landschapselementen zijn de bouwstenen die samen de structuur van het landschap bepalen. Verschillen in aard, hoeveelheid en samenhang van landschapselementen dragen bij aan de karakteristieke kenmerken van het landschap. Ze hebben veelal een historische achtergrond: de invloed van de mens in het verleden op het landschap is er dan in terug te vinden.

Veel landschapselementen hebben naast een historische en een landschappelijke ook een landschapsecologische functie: ze kunnen dan beschouwd worden als ecotopen in een ecosysteem. Ook reliëfvormen met een voornamelijk natuurlijke ontstaanswijze, aangeduid met het geomorfologische begrip landvorm, worden landschapselementen genoemd.
Landschapselementen kunnen punt-, lijn- of vlakvormig zijn:

  • puntvormige elementen zijn bijvoorbeeld een dobbe, een solitaire eik in een weiland en een grenspaal,
  • lijnvormige elementen zijn bijvoorbeeld een sloot, berm, houtwal, priel en een kerkpad,
  • vlakvormige elementen zijn bijvoorbeeld een akker, weiland, kwelder, terp, begraafplaats en een es.


De meeste landschapselementen zijn kwetsbaar voor moderne ontwikkelingen. Omdat het beeld van het landschap door deze elementen wordt gedragen, gaat de kwaliteit van het landschap achteruit bij het aantasten of geheel verdwijnen van landschapselementen. Met name provinciale en gemeentelijke overheden hebben een rol bij de bescherming en het behoud van de landschapselementen. Daarnaast zijn er verschillende organisaties die zich op het behoud en herstel van landschapselementen richten. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-17ed19b9-c58c-4f7e-ab0e-0215ee3147da, https://nl.wikipedia.org/wiki/Landschapselement, https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/a2971af0-cde7-4888-b828-33443f702e7d
Afbeelding van300px-Vosseveld_2.jpg

Verschillende landschapselementen in het Vosseveld bij Winterswijk.

300px-Grenspaal.jpg
Historisch landschapselement: Oude grenspaal tussen Gelder en Munster.

lanschapselement

Landschapselement, Drentse Aa, nabij Oude Molen.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
landschapselementBreder
landschapselementBron van
landschapselementLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afzanding (Begrip)Brederlandschapselement
ecotoop (Begrip)Brederlandschapselement
groen-blauwe dooradering (Begrip)Brederlandschapselement
heuvel (Begrip)Brederlandschapselement
landvorm (Begrip)Brederlandschapselement
waterval (Begrip)Brederlandschapselement
Rdf.jpg