ecotoop


Eigenschappen

Voorkeurslabelecotoop
DefinitieRuimtelijk begrensde homogene eenheid met een karakteristieke combinatie van afhankelijke (veranderlijke) ecosysteemfactoren.
Synoniemecotopen
Toelichting op definitie(bron: GR, 1989. / Aquo)


Een ruimtelijk te begrenzen eenheid, waarvan de samenstelling en ontwikkeling worden bepaald door abiotische, biotische en antropogene condities ter plaatse. (bron: DIV)

Een ecotoop is het kleinste, ecologisch nog onderscheidbare gebied in een ecologisch classificatiesysteem van landschappen. Het vertegenwoordigt een relatief homogene, ruimtelijke gebiedseenheid met eigenschappen voor het meten en vastleggen van de gebiedsstructuur, functie en verandering.

Er kunnen veel verschillende typen landschappen worden onderscheiden. Bijvoorbeeld in het zandlandschap komen een selectie voor van diverse ecosystemen die karakteristiek zijn voor dit landschapstype zoals beekdal, bos of heideveld. Deze landschappen zijn weer te onderscheiden in ecotopen of landschapselementen.

Het ecosysteem beekdal bestaat uit de ecotopen beekmoeras, beekgrasland, beekbegeleidende bossen en beekloop. Ecotopen worden vaak afgegrensd op basis van reliëf, bodem en grondwater enerzijds en vegetatie en grondgebruik anderzijds. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-85aed8b5-ac2d-4ec4-83af-8f42087877f0, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecotoop
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ecotoopBreder
ecotoopBron van
ecotoopLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg