ecosysteem


Eigenschappen

Voorkeurslabelecosysteem
DefinitieVerzameling van op een en dezelfde plaats voorkomende populaties (micro-organismen, planten, dieren) die daardoor met elkaar en met het omringende fysische en chemische milieu interacties kunnen aangaan en aldus een functionele eenheid vormen.
Publieksvriendelijke toelichtingDe wisselwerking tussen alle organismen en de omgeving in een gebied.
Synoniemecosystemen
Toelichting op definitieVoorbeelden van een ecosysteem zijn een vijver of beek.

Bron: Biomonitoringstechnieken voor bestrijdingsmiddelen en zware metalen in watersystemen. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, Utrecht, rapport 97-.., 1997

Dynamisch complex van gemeenschappen van planten, dieren en microorganismen en hun niet levende omgeving, dat gezamenlijk functioneert als een functionele eenheid. (bron: Structuurvisie Ondergrond)

Levensgemeenschap in een functionele relatie met en gebonden aan specifieke abiotische omstandigheden (bron: Leidraad faunavoorzieningen bij infrastructuur)

Dynamisch complex van gemeenschappen van planten, dieren en microorganismen en hun niet levende omgeving, dat gezamenlijk functioneert als een functionele eenheid. (bron: Structuurvisie Ondergrond)

Levensgemeenschap in een functionele relatie met en gebonden aan specifieke abiotische omstandigheden (bron: Leidraad faunavoorzieningen bij infrastructuur)

Natuurlijk systeem dat bestaat uit organismen en hun abiotische omgeving, en de wisselwerkingen tussen beide, binnen een afgebakende, bijvoorbeeld geografische, eenheid. (bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie (NL))
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-408efbdb-4416-42d6-bfef-00252db93b77, http://www.rws.nl/abdl#DEF-1107
Afbeelding van1430982767.jpg
Ecosysteem.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ecosysteemBreder
ecosysteemBron van
ecosysteemLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afhankelijke factor (Begrip)Brederecosysteem
aquatisch ecosysteem (Begrip)Brederecosysteem
eutroof (Begrip)Brederecosysteem
mesotroof (Begrip)Brederecosysteem
oligotroof (Begrip)Brederecosysteem
polytroof (Begrip)Brederecosysteem
trofie (Begrip)Brederecosysteem
biodiversiteit (Begrip)Gerelateerdecosysteem
ecotoxicologie (Begrip)Gerelateerdecosysteem
ecotype (Begrip)Gerelateerdecosysteem
maximaal toelaatbaar risiconiveau (Begrip)Gerelateerdecosysteem
natuurwaarde (Begrip)Gerelateerdecosysteem
niche (Begrip)Gerelateerdecosysteem
streefwaarde (Begrip)Gerelateerdecosysteem
verwaarloosbaar risiconiveau (Begrip)Gerelateerdecosysteem
Rdf.jpg